Annette Wolthers benoemd als lid van het college van bestuur

Met veel genoegen kondigt Spaarnesant de benoeming aan van mw. Annette Wolthers als nieuw lid van het college van bestuur. Met ingang van 1 juni treedt zij officieel toe tot het bestuur van onze organisatie.

Mw. Wolthers heeft een ruime leidinggevende en bestuurlijke-politieke ervaring. In haar vorige functie als wethouder, waar zij onder andere verantwoordelijk was voor onderwijs in de gemeente Hilversum, heeft zij zich intensief ingezet voor het verbeteren van het onderwijslandschap. Daarnaast heeft zij waardevolle ervaring opgedaan in verschillende functies binnen de politie.

Tijdens het selectieproces hebben wij mw. Wolthers leren kennen als een warme en open persoonlijkheid met een diepgewortelde passie voor onderwijs. Haar expertise op het gebied van bedrijfsvoering maakt haar zeer geschikt voor haar nieuwe verantwoordelijkheden binnen het bestuur.

De benoeming van mw. Wolthers is het resultaat van een succesvolle en zorgvuldige wervingsprocedure, waarbij nauw is samengewerkt met alle betrokken partijen binnen onze organisatie. Het unanieme advies van de breed samengestelde selectiecommissie heeft geleid tot dit positieve besluit.

Wij heten mw. Wolthers van harte welkom en kijken uit naar een vruchtbare samenwerking waarin we gezamenlijk werken aan het versterken van ons onderwijs en het bieden van kansen en mogelijkheden aan alle leerlingen die aan onze zorg zijn toevertrouwd.