Basisschool en kinderopvang Camelot: een groots avontuur

Openbare basisschool De Zuiderpolder gaat in nauwe samenwerking met de buitenschoolse opvang van Op Stoom en de peuteropvang van Hero Kindercentra verder onder de naam Camelot – opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

De nieuwe naam is de start van een groots avontuur. De drie organisaties werken al jaren samen aan de Vrijheidsweg in Haarlem-Oost. Op Stoom verzorgt er de buitenschoolse opvang, dagelijks voor 22 kinderen, Hero de peuteropvang voor 20 kinderen en Spaarnesant het basisonderwijs voor 164 leerlingen. “Dat gaat zo goed”, zegt Ursela van den Born, directeur van Camelot, “dat we kansen zien om onze samenwerking te intensiveren. We werken aan één pedagogische visie, zodat we van 7.30 tot 18 uur de kinderen op dezelfde manier benaderen. Voorspelbaarheid en duidelijkheid zijn belangrijk voor kinderen. Het komende schooljaar wordt de samenwerking verder uitgebreid in gezamenlijke projecten en gaan we de mogelijkheid onderzoeken om medewerkers zowel in de opvang als in het onderwijs in te zetten.”

Veilige basis

Er is goed nagedacht over de nieuwe naam voor de opvang- en onderwijslocatie in de Zuiderpolder. Camelot is het kasteel van de legendarische koning Arthur, bekend van vele verhalen en films. “De naam Camelot spreekt tot de verbeelding en is avontuurlijk”, vertelt Linda Blankhorst, directeur van Op Stoom. “Koning Arthur trok samen met de Ridders van de Ronde Tafel de wijde wereld in om goede daden te verrichten. Camelot was hun veilige basis, de plek waar ze hun ervaringen deelden en samen nieuwe plannen maakten. Bij de nieuwe weg die wij met elkaar inslaan hoort een nieuwe naam en Camelot past goed bij wie we zijn.”

Inspirerende speel- en leeromgeving

Op school zitten kinderen van verschillende leeftijden met elkaar in een groep. “Dat zorgt voor stevige sociale contacten en een grote betrokkenheid op elkaar”, legt Van den Born uit. “Door samen te spelen en te leren krijgen de kinderen meer kansen om hun talenten te ontdekken en dat verstevigt hun zelfvertrouwen.” Camelot onderscheidt zich verder door de thematische aanpak: leerlingen werken aan de hand van thema’s aan vakken als geschiedenis en aardrijkskunde en dezelfde thema’s komen ook terug in de peuteropvang en op de buitenschoolse opvang. “Zo creëren we samen een inspirerende, betekenisvolle en rijke speel- en leeromgeving waar ieder kind zich geliefd voelt en zich ontwikkelt in zijn of haar eigen tempo”, besluit Leonie Wesseling, directeur a.i. van Hero Kindercentra. “De ronde tafel is daarbij ons voorbeeld: iedereen is elkaars gelijke, niemand zit aan het hoofd en iedereen heeft inspraak.”

Kinderfeest

Op 29 juni werd de nieuwe naam onthuld tijdens een vrolijk feest voor alle kinderen, ouders en medewerkers. Camelot belooft een groots avontuur te worden, zegt Van den Born. “We gaan de samenwerking intensiveren, het gebouw opknappen, een nieuw kinderdagverblijf bouwen en het schoolplein vergroenen.” Voor het nieuwe schooljaar heeft Camelot plek in de peuteropvang en het basisonderwijs. De opvang- en onderwijslocatie richt zich niet alleen op de omliggende Zuiderpolder, maar op kinderen uit de hele stad.