Aan het woord:
GMR-lid Eveline Kroezen

“De GMR is een essentieel orgaan in de besluitvorming”

De GMR bekijkt bij belangrijke besluiten wat het besluit betekent voor de leerlingen, hun ouders en het personeel van Spaarnesant. De GMR is daarmee een essentieel orgaan in de besluitvorming. Als toezichthouders toetsen wij dit proces. Wat was het advies van de GMR en hoe is daarmee om gegaan? Pas als we daar zicht op hebben, keurt de Raad van Toezicht een besluit goed.

Bij mijn weten is het onderwijs de enige maatschappelijke sector, waarin de gebruiker (ouders) en de het personeel een gezamenlijke medezeggenschapsraad vormen. Mooi, want daardoor vindt het gesprek vanuit verschillende invalshoeken plaats en komt er over het algemeen een goed afgewogen advies tot stand.Ga terug naar de GMR pagina