Gezocht: enthousiaste collega voor de GMR

Met ingang van komend schooljaar komt er een plek beschikbaar voor een enthousiaste collega.

Ben jij iemand die verder wil kijken dan je eigen school? Wil jij meedenken over de ontwikkeling van Spaarnesant en de hierbij aangesloten scholen? Dat kan! 

Je kunt je eenvoudig opgeven door een mail te sturen aan GMR.spaarnesant@spaarnesant.nl.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Spaarnesant bestaat uit tien betrokken leden; vijf personeelsleden (de personeelsgeleding) en vijf ouders (de oudergeleding).

Wat doet de GMR? 

GMR Spaarnesant regelt zaken op ‘stichting niveau’. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bepaalde regelingen voor het personeel, de begroting, het bestuursformatieplan of onderwerpen als passend onderwijs en werkdruk.  Dit zijn onderwerpen die niet alleen nu van belang zijn maar ook in de komende jaren. De GMR kan bij dit soort beslissingen al van tevoren meedenken en waar nodig bijsturen.

Wat is het verschil tussen een M(Z)R en GMR? 

Veel zaken die op je eigen school belangrijk zijn, worden door de M(Z)R van je ‘eigen’ school geregeld. Als GMR-lid zet je je in voor het belang van alle Spaarnesantscholen, alle kinderen, alle personeelsleden.  Je vertegenwoordigt het algemene (onderwijs)belang.  

De GMR vergadert zes keer per jaar op een dinsdagavond.  Er zijn drie inhoudelijke commissies (financiën, personeel en communicatie), die de adviezen voorbereiden. In de vergaderingen worden de beslissingen genomen. De voorbereiding bestaat uit het lezen van en actief meedenken over vergaderstukken en nieuwe ontwikkelingen.  

GMR-lid ben je voor een periode van vier jaar. Voor leerkrachten geldt dat zij in hun taakbeleid 60 uur op jaarbasis krijgen om het GMR-werk te kunnen doen.

Hoe meld je je aan

Geef je op door een e-mail te sturen naar (GMR.spaarnesant@spaarnesant.nl).

Laat even weten waar we je telefonisch kunnen bereiken en op welke school je werkt.

In de GMR zijn de volgende scholen al vertegenwoordigd: de Cirkel, IKC Schalkwijk, de Zuiderpolder, de Hildebrand (incl. SO scholen), de Peppelaer, de Kring, de Zonnewijzer en de Zuidwester.

Wil je eerst meer informatie

Neem dan contact op met Marieke Brouwer, GMR lid namens de personeelsgeleding van Spaarnesant, telefoonnummer 023 5258325 of mailadres marieke.brouwer@zonnewijzerhaarlem.nl.

 

Stuur je reactie naar

E-mail