MKC De Wijde Wereld viert officiële opening

10 april 2024

Haarlem – Donderdag 11 april vindt de officiële opening van MKC De Wijde Wereld in het Haarlemse Schalkwijk plaats. De Wijde Wereld is het eerste Montessori Kind Centrum in Haarlem en wordt na een duurzame renovatie officieel geopend door wethouder Bas van Leeuwen. Het is een plek voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen en te ontwikkelen. Alles onder een dak. Binnen het MKC is er een vloeiende overgang tussen onderwijs en kinderopvang en wordt er gewerkt volgens de uitgangspunten van Maria Montessori. Spaarnesant verzorgt binnen dit splinternieuwe MKC het basisonderwijs en Hero kindercentra verzorgt de peuteropvang, het kinderdagverblijf en de BSO.

Feestelijke opening
Na een flinke verbouwing en een compleet nieuw schoolgebouw is het tijd voor een feestelijke opening. Dit doen we met relaties van het MKC, maar vooral met de kinderen. Daarom worden op 11 april verschillende activiteiten met het thema ‘circus’ op de locatie georganiseerd. De basisschoolkinderen houden zich in aanloop naar de opening bezig met het maken van circusversiering en zorgen dat de school er mooi uitziet op de dag van de opening. Op de dag zelf volgen zij, net als de kinderen van de peuteropvang en het kinderdagverblijf, een workshop van Circus Tadaa!  In de middag vindt het officiële gedeelte van de dag plaats. Na het welkomstwoord van Annette Wolthers, lid college van bestuur bij Spaarnesant en Heleen Baars van Hero kindercentra zal wethouder Bas van Leeuwen het MKC dan echt officieel openen.

Duurzame renovatie
MKC De Wijde Wereld is een van de eerste biobased massieve houtbouw scholen in Nederland, ontworpen door Maas Kristinsson Architecten. De renovatie van De Wijde Wereld is een mooi voorbeeld van duurzaam en circulair renoveren. Het schoolgebouw heeft een nieuwe houten gevel gekregen en geeft het een compleet nieuw uiterlijk, terwijl het karakter en de functionele kwaliteit van het oorspronkelijke schoolgebouw bewaard zijn gebleven. Aannemer KernBouw haalde de kennis en het materiaal voor de school uit Finland. Door het gebruik van hout en natuurlijke kleuren ademt de school rust uit. Bovendien komt er op een natuurlijke manier daglicht binnen, iets wat goed bij het Montessorionderwijs past. Na de renovatie is de school aardgasvrij en voorziet het met twee warmtepompen en PVT-panelen in eigen energie, kortom energieneutraal. Het ontwerp van het schoolgebouw sluit perfect aan bij de focus op duurzaamheid. Iets waar zowel Spaarnesant als Hero kindercentra veel belang aan hechten.

Montessori Kind Centrum
In het nieuwe MKC wordt gewerkt volgens de uitgangspunten van Maria Montessori, een Italiaanse arts die de grondlegger van het naar haar genoemde onderwijssysteem is. Zij zag opvoeden en leren als een natuurlijk proces, dat spontaan op eigen initiatief plaatsvindt in een zogenaamde “voorbereide” omgeving; het klaslokaal. De leerkracht en/of de pedagogisch medewerker wordt gezien als de begeleid(st)er van het kind. De individuele activiteit van een kind is volgens haar de belangrijkste factor om tot ontwikkeling te komen. Dit betekent bijvoorbeeld dat een kind veel vrijheid heeft om zelf te kiezen uit de activiteiten. Het kind is echter niet alleen op zichzelf gericht. Het sociale klimaat, omgaan en samenwerken met anderen zijn heel belangrijk in de Montessoriklas.

Over Spaarnesantaanbieder van primair openbaar onderwijs in de gemeente Haarlem
De 25 scholen van Spaarnesant verzorgen openbaar onderwijs, toegankelijk voor alle kinderen op basis van respect voor alle mogelijke achtergronden. Omdat Spaarnesant ook scholen voor speciaal onderwijs heeft, kunnen bijna alle kinderen een passend onderwijsaanbod vinden. Spaarnesant kent een grote diversiteit aan scholen, zodat ouders die voor openbaar onderwijs kiezen voor hun kinderen een fijne en passende openbare school kunnen vinden.

Over Hero kindercentra: dé plek voor kinderopvang in Haarlem en Spaarndam
Hero kindercentra is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk en biedt peuteropvang, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang voor kinderen tussen de 0 en 12 jaar op zo’n 85 opvanglocaties in Haarlem en Spaarndam. Hero kindercentra gelooft dat iedereen moet kunnen opgroeien in een duurzame groene wereld waarin kinderen gezond en in vrijheid kunnen leven. Zij neemt haar maatschappelijke en pedagogische rol serieus door te investeren in een kansrijke toekomst voor ieder kind. Door het bieden van gezonde, avontuurlijke en plezierige opvang in een veilige en liefdevolle omgeving kan ieder kind zich op zijn eigen tempo optimaal ontwikkelen. Op de opvanglocaties binnen het MKC sluit Hero aan bij de pedagogische uitgangspunten van Montessori.

Lees hier het interview met directeur Mandy de Graaf en leerkracht Annick Jansen


Foto’s door Frank Nagtegaal