Speciaal basisonderwijs (sbo)

De  Spaarnesantscholen voor speciaal basisonderwijs, IKC Schalkwijk en Hildebrand-Plein Oost bieden kinderen in de leeftijd van vier tot dertien jaar een passende onderwijsplek. De term speciaal verwijst naar de extra begeleidingsmogelijkheden die deze scholen kunnen bieden aan leerlingen die in het regulier basisonderwijs onvoldoende tot ontwikkeling komen.

Integrale KindCentra (IKC)

Onze scholen voor speciaal basisonderwijs in Schalkwijk zijn de afgelopen jaren omgevormd tot Integrale KindCentra (IKC) voor gespecialiseerd onderwijs en Jeugdhulp. In Schalkwijk (Haarlem-Zuid) heeft Spaarnesant één van deze IKC locaties onder haar bestuur. Binnen dit IKC bieden we gespecialiseerd onderwijs aan voor leerlingen met een leer- en/of gedragsprobleem aan. IKC Schalkwijk is gevestigd in het gebouw van de Prof. Dumontschool en het gebouw van De Satelliet. Meer informatie over ons IKC Schalkwijk vindt u op de website ikczuidkennemerland.nl

Passend onderwijs, waar je gezien wordt

Op ons IKC voor gespecialiseerd onderwijs en jeugdhulp kijken vooral naar de mogelijkheden van de leerling en werken nauw samen met de ouders/verzorgers ten behoeve van de ontwikkeling van hun kind. We kijken goed naar wat de leerling nodig heeft om zich te ontplooien en zorgen ervoor dat iedere leerling zich welkom voelt en met plezier naar school gaat. Ons doel? De kinderen laten doorstromen naar het regulier basisonderwijs, regulier voortgezet onderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs.

Integrale samenwerking

Dat wil zeggen: een school voor alle kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in onderwijs en zorg. We bieden hier begeleiding op maat en specialistische hulp. Het onderwijs werkt hierbij nauw samen met  Kenter Jeugdhulp, zodat onderwijs en jeugdhulpverlening samenkomen in een integrale aanpak.

Aanmelding en toelaatbaarheidsverklaringen

Wij zijn aangesloten bij diverse samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Om in aanmerking te komen voor een plaats op onze scholen is een toelaatbaarheidsverklaring via het samenwerkingsverband nodig.

We helpen je graag verder

Op onze scholen krijg je deskundige hulp bij het verkrijgen van een toelaatbaarheidsverklaring en bij het invullen van de benodigde formulieren daarbij. Wij verzorgen samen met je de aanmelding en adviseren je ook over de aanvraag van een beschikking en voor welke categorie: I, II of III. Dit gebeurt op basis van onze ervaring met het afgeven van eerdere toelaatbaarheidsverklaringen en in samenspraak met het samenwerkingsverband van je woonplaats.

Voor meer informatie over de samenwerkingsverbanden waar onze scholen het meest mee samenwerken en afstemmen:

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Haarlemmermeer
Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland

Kom langs, je bent welkom!

Via deze website en onze schoolpagina’s krijg je al een aardig beeld van de mogelijkheden voor een passend onderwijsaanbod bij Spaarnesant. Maar de beste indruk krijg je natuurlijk door persoonlijk langs te gaan bij een van onze scholen.