Spaarnesant Academie

“Doe, bedenk, wees kritisch, voel, beleef, ga verder, laat los, pak op, zet door, neem mee en verrijk!”

Spaarnesant staat voor maximale ontplooiing van al haar leerlingen en zo ook van haar personeel. We streven iedere dag naar een veilig en inspirerend ontwikkelingsgericht leerklimaat in de scholen, voor iedereen. De Spaarnesant Academie ondersteunt dit proces. We bieden een divers aanbod, gebaseerd op de waarden van het openbaar onderwijs en de missie/visie van Spaarnesant.

Naast klassieke scholingsactiviteiten vinden leernetwerken plaats. Dit zijn bijeenkomsten waarbij onze onderwijsprofessionals samen leren en het onderwijs van binnenuit verbeteren. Deskundigheid en specialisaties binnen de stichting worden ingezet; talenten worden (h)erkend en ontwikkeld. Door onderlinge uitwisseling tussen de scholen van Spaarnesant ontstaat een brede reflectie en kruisbestuiving tussen collega’s en de scholen. Zo houden we elkaar binnen Spaarnesant scherp.

Spaarnesant neemt actief deel aan de maatschappelijke en politieke discussies over onderwijs. Hierin zijn we zelfbewust en kritisch, naar zowel ons eigen aanbod als naar de uitkomsten en zoektochten in het openbaar debat. Daarom organiseren we binnen de Spaarnesant Academie regelmatig discussiemomenten en inspiratieavonden zoals de Schatkameravond en het Kampvuurgesprek.

 

Ga naar de Spaarnesant Academie website

Reacties van deelnemers over de Spaarnesant Academie:

“Goed bezig, Spaarnesant!”
“Sprankelend!”
“Leuke tips, meteen toe te passen in de klas”
“Fijn dat dit kan!”
“Graag vaker thema’s met collega’s bespreken”
“Wat een fijne open sfeer”

Reacties deelnemers over cursussen of leernetwerken:

Cursus Een goede start
“Veel opgestoken, leuke tips en fijn inzicht in een groepsproces”
“Ik had niet verwacht zoveel te leren!”

Cursus Verras je klas
“De tijd ging snel, dat zegt genoeg”

Cursus Studievaardigheden groep 7 en groep 8
“Cursusleidster was ontspannen en geestig!”

Cursus Meisjes en jongens
“Theorie erg interessant. Kwam tot de conclusie dat ik al veel in de praktijk uitvoer. Dat is ook fijn.”
“Lekker veel ruimte voor inbreng en discussie”

Leernetwerk Contactpersonen
“Een bijeenkomst als dit maakt je weer beter bewust van je eigen rol”

Leernetwerk Conciërges
“Nuttig om te weten wat er op andere scholen leeft”

Leernetwerk Starters
“Veel inspiratie op kunnen doen, heel leerzaam, ben er de volgende keer weer bij”

Werkplezier, verbinding, vernieuwing, verdieping

Kernwaarden

Directeur Spaarnesant Academie: Mariette.ten.oever@spaarnesant.nl

Mariëtte ten Oever

De leernetwerken binnen Spaarnesant

Leernetwerken