Onderwijsinspectie lovend over Spaarnesant

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks kwaliteitsonderzoek is in het najaar 2019 uitgevoerd bij het bestuur van stichting Spaarnesant. De onderwijsinspectie heeft onderzocht of Spaarnesant op haar scholen zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen. Uit het definitieve inspectierapport dat Spaarnesant deze week van de inspectie heeft ontvangen blijkt dat de onderwijsinspectie vol lof is over de onderwijskwaliteit en het financieel beheer van Spaarnesant.

Wat gaat goed?

In haar samenvatting van het rapport stelt de onderwijsinspectie onder meer dat het bestuur van Spaarnesant een heldere onderwijsvisie heeft waarbij de voortdurende ontwikkeling van het onderwijs en de samenwerking tussen ouders, leerlingen en school centraal staat. Volgens de onderwijsinspectie heeft Spaarnesant hierbij goed zicht op de kwaliteit van haar scholen en prijst de samenwerking en betrokkenheid van de Spaarnesant medewerkers en de aanwezige continue zelf evaluerende verbetercultuur. Naast de kwaliteit van het onderwijs is volgens de onderwijsinspectie het financieel beheer van het Spaarnesant-bestuur ook in orde. Spaarnesant weet hoeveel geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van goed onderwijs.

Bevestiging dat het kwaliteitsbeleid stevig staat

Het bestuur van Spaarnesant kijkt terug op een plezierig verlopen inspectiebezoek. Het bestuur was vooral gespitst op de vraag of het eigen kwaliteitsbeleid voldoet. Gelukkig is door de inspectie in alle opzichten bevestigd dat dat kwaliteitsbeleid stevig staat en doet wat het moet doen. Spaarnesant heeft op alle standaarden de hoogste kwalificatie behaald.

 

 

Scholen zijn glansrijk geslaagd

De door de onderwijsinspectie bezochte scholen (steekproef inspectie) zijn ook positief beoordeeld. Bovendien zijn de scholen die zich vooraf hadden opgegeven om op te gaan voor het oordeel “goed” alle drie glansrijk geslaagd.

 

 

Trots op positieve inspectierapport

Spaarnesant medewerkers en het bestuur zijn zeer trots op dit positieve inspectierapport, dat een bevestiging is van het kwaliteitsbeleid van Spaarnesant en tevens voor alle betrokkenen een aansporing is om op deze ingeslagen weg voort te gaan en continu te blijven werken aan verbetering. Spaarnesant zal zich blijven inzetten voor goed onderwijs dat bijdraagt aan kansengelijkheid, goed werkgeverschap een open houding naar de omgeving en een voorbeeldige bedrijfsvoering.

Via onderstaande link kun je het inspectierapport van de Inspectie van het Onderwijs bekijken:

Download rapport