Over Spaarnesant / Organisatie

Wij zijn Spaarnesant

Wij zijn Spaarnesant, het bevoegd gezag van het openbaar onderwijs in Haarlem. Wij beschikken over 26 onderwijslocaties voor (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs. Hierna vind je uitgebreide informatie over onze organisatie.

 

Wil je meer weten over de Spaarnesant?

Het Jaarverslag 2015 toont de doelstellingen en prestaties van het jaar 2015 van Spaarnesant. Het koersdocument 2017-2020 geeft op hoofdlijnen de richting en de ambities van Spaarnesant weer voor de komende beleidsperiode.

Downloads

Jaarverslag 2014

Download

Jaarverslag 2015

Download