College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) van stichting Spaarnesant bestaat uit één persoon: de bestuurder, Marten Elkerbout. De bestuurder oefent alle taken van het bevoegd gezag uit en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht van de stichting.

Marten Elkerbout – Bestuurder

Marten Elkerbout (1957) is de bestuurder van Spaarnesant vanaf 2015. Marten Elkerbout heeft een ruime ervaring in het onderwijs, eerst als leraar Nederlands en later als lerarenopleider en rector-bestuurder in het Voortgezet Onderwijs. Ook was hij enige tijd onderwijsinspecteur in de regio Noord Holland. Hij ziet het als zijn belangrijkste taak om in te staan voor de continuïteit van de stichting en voor een goede onderwijskwaliteit op alle scholen. “Goed onderwijs” wordt gemaakt op de scholen, waar de directeur met een team professionele leraren dagelijks bezig is de leerlingen het best mogelijke onderwijs te bieden. De bestuurder ondersteunt en stimuleert de scholen bij die belangrijke taak, daarbij bijgestaan door een deskundig stafbureau.