Jaarverslag

Ieder jaar brengt Spaarnesant een jaarverslag uit. Het doel van het jaarverslag is het afleggen van verantwoording voor het gevoerde beleid. Je vindt dus in het ons jaarverslag niet alleen feiten en cijfers, maar ook de achtergrondinformatie ter onderbouwing van die cijfers.

Wij hopen met ons jaarverslag je een helder beeld te geven van het beleid van Spaarnesant over een bepaald jaar. Heb je suggesties voor een nog betere presentatie van ons beleid? Laat het ons gerust weten.

Hieronder vind je het meest recente jaarverslag van Spaarnesant. Het klikken op de link start automatisch het downloaden van het jaarverslag in PDF.

Zoals gesteld in de Wet normering topinkomens (WNT) vindt u via deze link de WNT-verantwoordingen van Spaarnesant vanaf het jaar 2017. Iedere verantwoording blijft minimaal 7 jaar zichtbaar.

Meer weten

Meer weten over Spaarnesant? Lees dan ook ons Kompas 2022-2025.

Jaarverslag 2022

Hier kun je ons jaarverslag over 2022 vinden.

Bekijk hier

Of download ons Jaarverslag in Beeld 2022
Download

Downloads

Jaarverslag in beeld 2022

Download

Jaarverslag 2022

Download

Jaarverslag in beeld 2021

Download

Jaarverslag 2021

Download

Jaarverslag in beeld 2020

Download

Jaarverslag 2020

Download

Jaarverslag in beeld 2019

Download

Jaarverslag 2019

Download

Jaarverslag 2018

Download

Jaarverslag in beeld 2018

Download

Jaarverslag 2017

Download

Jaarverslag in beeld 2017

Download

Jaarverslag in beeld 2016

Download

Jaarverslag 2016

Download

Jaarverslag 2015

Download

Jaarverslag 2014

Download