Koers 2017-2020

Het beleid van Spaarnesant is voor de (strategische) beleidsperiode 2017 tot en met 2020 vastgesteld in het koersdocument 2017-2020. Het koersdocument geeft in hoofdlijnen de richting aan die Spaarnesant inslaat en biedt voor de komende periode een leidraad voor het beleid en de ambities van onze organisatie.

Onderwijs, Personeel en Bedrijfsvoering

Het koersdocument 2017-2020 is het product van intensieve voorbereiding en samenwerking tussen de bestuurder, de directeuren van de scholen, medezeggenschap, ouders, Raad van Toezicht en het stafbureau. Ons koersdocument is verdeeld in drie hoofdstukken: “Onderwijs”, “Personeel” en “Bedrijfsvoering”. Het hoofdstuk Onderwijs bestrijkt twee pijlers: “Kwaliteit” en “Innovatie en Omgeving”.

Per hoofdstuk beschrijven we kort en krachtig onze ambities voor de komende vier jaren vanuit de huidige situatie. Het plan geeft de richting aan en verbindt de mensen binnen alle lagen van de stichting.

Hieronder vind je het koersdocument van Spaarnesant.

Downloads