Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht volgens het Policy-Governance-systeem van Carver

Als uitgangspunt voor haar eigen functioneren hanteert de RvT de principes van het Policy-Governance-systeem van John Carver. Volgens dat systeem houdt de raad toezicht namens de (morele) eigenaren, namelijk alle ouders in Haarlem die bewust kiezen voor openbaar onderwijs.

Het toezichtkader beschrijft hoe de RvT haar rol invult

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de bestuurder. De RvT vraagt verantwoording over het bereiken van doelstellingen van de organisatie aan de bestuurder en verleent goedkeuring op besluiten die in de statuten staan vermeld, bijvoorbeeld de begroting, het jaarverslag en het strategisch beleid. De RvT legt op haar beurt verantwoording af over het eigen functioneren aan interne en externe belanghebbenden. Zij doet dit door verantwoording af te leggen in het jaarverslag.

Daarnaast treedt de RvT op als de werkgever van het bestuur, voorziet de bestuurder van adviezen en fungeert als een kritisch klankbord.

De Raad van Toezicht van Stichting Spaarnesant komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen en bestaat uit (huidige samenstelling september 2020, van links naar rechts*):

  • Didier Dohmen 

  • Sandra Schoonhoven 

  • Henk Tulner (vicevoorzitter)

  • Janneke Koch (voorzitter)

  • Elvira Sweet

  • Eveline Kroezen

  • Jochem Streefkerk

*Spaarnesant heeft per maart 2020 drie nieuwe leden in de Raad van Toezicht welkom geheten: Elvira Sweet, Eveline Kroezen en Jochem Streefkerk. De drie completeren het toezichtsorgaan.

Voor nadere informatie zie: