Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht volgens het Policy-Governance-systeem van Carver

Als uitgangspunt voor haar eigen functioneren hanteert de RvT de principes van het Policy-Governance-systeem van John Carver. Volgens dat systeem houdt de raad toezicht namens de (morele) eigenaren, namelijk alle ouders in Haarlem die bewust kiezen voor openbaar onderwijs.

Het toezichtkader beschrijft hoe de RvT haar rol invult

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de bestuurder. De RvT vraagt verantwoording over het bereiken van doelstellingen van de organisatie aan de bestuurder en verleent goedkeuring op besluiten die in de statuten staan vermeld, bijvoorbeeld de begroting, het jaarverslag en het strategisch beleid. De RvT legt op haar beurt verantwoording af over het eigen functioneren aan interne en externe belanghebbenden. Zij doet dit door verantwoording af te leggen in het jaarverslag.

Daarnaast treedt de RvT op als de werkgever van het bestuur, voorziet de bestuurder van adviezen en fungeert als een kritisch klankbord.

De Raad van Toezicht van Stichting Spaarnesant komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen en bestaat uit:

Huidige samenstelling April 2017


(van links naar rechts) Helmie van Ravestein, Hans Koole, Didier Dohmen, Janneke Koch, Harry Dobbelaar.

Hans Koole (voorzitter, lid werkgeverscommissie)

Hans Koole is sinds 2008 zelfstandig ondernemer op het grensvlak van onderwijs en bedrijfsleven. Met zijn onderneming is Hans Koole actief in twee domeinen. In het politiek-bestuurlijke domein vervult hij diverse bestuursfuncties. Het andere domein betreft projectmatige activiteiten.

Janneke Koch (vicevoorzitter)

Janneke Koch is sinds 2013 werkzaam bij BMC Advies als senior adviseur onderwijs. In haar adviespraktijk voorziet ze scholen in het hele land van advies op voornamelijk strategisch bestuurlijke vraagstukken en wordt ze ingezet als procesbegeleider bij (de totstandkoming van) regionale samenwerking. Voor 2013 werkte Janneke bij het ministerie van OCW.

Helmie van Ravestein (secretaris)

Helmie van Ravestein heeft haar kennis en ervaring opgebouwd in Onderwijs en Zorg & Welzijn. De laatste jaren heeft ze zich vooral toegelegd op toezicht en bestuur in deze beide gebieden. Ze heeft inmiddels een aantal boeken op haar naam staan, die gericht zijn op het verbeteren en/of het professionaliseren van toezicht en bestuur.

Harry Dobbelaar (lid werkgeverscommissie)

Harry Dobbelaar is sinds 1995 werkzaam in en rond het onderwijs. Hij heeft diverse functies vervuld bij de (lokale) overheid, adviesbureaus en schoolbesturen. Sinds 2010 is hij bestuurder van een scholengroep in Amsterdam.

Didier Dohmen (lid financiƫle commissie)

Didier Dohmen is sinds 2013 werkzaam in het onderwijs. Hij is bestuurder van stichting BOOR sinds medio 2013 en bestuurder bij Het Begint Met Taal sinds 2015. Daarnaast heeft hij sinds medio 2011 een eigen onderneming InControl Management Services B.V. waarmee hij als financieel interim manager en coach voor financials actief is.

De Raad van Toezicht is te bereiken via bestuurssecretariaat@spaarnesant.nl

Voor nadere informatie zie ook: