Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht volgens het Policy-Governance-systeem van Carver

Als uitgangspunt voor haar eigen functioneren hanteert de RvT de principes van het Policy-Governance-systeem van John Carver. Volgens dat systeem houdt de raad toezicht namens de (morele) eigenaren, namelijk alle ouders in Haarlem die bewust kiezen voor openbaar onderwijs.

Het toezichtkader beschrijft hoe de RvT haar rol invult

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de bestuurder. De RvT vraagt verantwoording over het bereiken van doelstellingen van de organisatie aan de bestuurder en verleent goedkeuring op besluiten die in de statuten staan vermeld, bijvoorbeeld de begroting, het jaarverslag en het strategisch beleid. De RvT legt op haar beurt verantwoording af over het eigen functioneren aan interne en externe belanghebbenden. Zij doet dit door verantwoording af te leggen in het jaarverslag.

Daarnaast treedt de RvT op als de werkgever van het bestuur, voorziet de bestuurder van adviezen en fungeert als een kritisch klankbord.

De Raad van Toezicht van Stichting Spaarnesant komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen en bestaat uit (huidige samenstelling juni 2019, van links naar rechts):

  • Didier Dohmen (lid financiële commissie)*

  • Sandra Schoonhoven (lid financiële commissie)

  • Henk Tulner (vicevoorzitter)

  • Janneke Koch (voorzitter)

*De heer Dohmen is tijdelijk teruggetreden uit de Raad van Toezicht i.v.m. het aanvaarden van een interim-functie.

De Raad van Toezicht zoekt drie nieuwe leden.

Gezien de huidige samenstelling van de RvT is het een pré als één of meer van de nieuwe leden de volgende perspectieven/kennisgebieden in kan/kunnen brengen:

  • Brede juridische kennis/achtergrond (zo mogelijk met affiniteit onderwijs).
  • Kennis van en/of ervaring met aanpalende sectoren  zoals zorg, voortgezet onderwijs en/of kinderopvang.
  • Ondernemer met affiniteit met onderwijs.

De RvT vindt dat diversiteit binnen de Raad het interne toezicht ten goede komt en streeft daartoe naar een diverse samenstelling, zowel qua achtergrond, leeftijd, sekse, karakter en temperament.De RvT streeft dan ook naar een gelijke man-/vrouw-verdeling en qua achtergrond van de leden naar een afspiegeling van de morele eigenaren.

De RvT heeft onlangs met behulp van Management Drives de persoonlijke profielen binnen de Raad geanalyseerd. Onderdeel van de selectieprocedure vormt het invullen van de Management Drives vragenlijst om een beeld te krijgen van de persoonlijke drijfveren van de kandidaat. De Raad van Toezicht streeft bovendien naar een gelijke man/vrouw-verdeling en qua achtergrond van de leden naar een afspiegeling van zijn morele eigenaren.

De selectieprocedure wordt begeleid door Diemen & Van Gestel. Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met drs. Wilbert de Kroon: 0346 354354.

Solliciteren kan via de website van Diemen & Van Gestel vóór 17 oktober.

Voor nadere informatie zie: