Raad van Toezicht

De raad van toezicht (RvT) houdt toezicht volgens het Policy-Governance-systeem van Carver

Als uitgangspunt voor haar eigen functioneren hanteert de RvT de principes van het Policy-Governance-systeem van John Carver. Volgens dat systeem houdt de raad toezicht namens de (morele) eigenaren, namelijk alle ouders in Haarlem die bewust kiezen voor openbaar onderwijs.

Het toezichtkader beschrijft hoe de RvT haar rol invult

De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het college van bestuur (CvB). De RvT vraagt verantwoording over het bereiken van doelstellingen van de organisatie aan het CvB en verleent goedkeuring op besluiten die in de statuten staan vermeld, bijvoorbeeld de begroting, het jaarverslag en het strategisch beleid. De RvT legt op haar beurt verantwoording af over het eigen functioneren aan interne en externe belanghebbenden. Zij doet dit door verantwoording af te leggen in het jaarverslag.

Daarnaast treedt de RvT op als de werkgever van het CvB, voorziet het CvB van adviezen en fungeert als een kritisch klankbord.

De raad van toezicht van Stichting Spaarnesant komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen en bestaat (foto: van links naar rechts) uit:

  • Eveline Kroezen (voorzitter): coach en sparringpartner voor leiders en interimmers bij EKIM

  • Henk Tulner (vicevoorzitter): adviseur/interimmanager onderwijs en ICT vanuit Connict B.V.

  • Sandra Schoonhoven: Lead Climate Risk Initiative, ING Bank N.V.

  • Elvira Sweet: interim bestuurder, adviseur, coach en mediator bij EMS Consultancy

  • Jochem Streefkerk: advocaat Streefkerk Onderwijsrecht

Voor nadere informatie zie: