Schoolopleiders in de school

In samenwerking met Inholland Haarlem begeleiden leerkrachten van Spaarnesant-scholen stagiaires en leraren in opleiding (LIO). De coördinatie hiervan ligt in handen van twee schoolopleiders.

Schoolopleiders zijn de schakel tussen de Pabo en de scholen van Spaarnesant. Zij zijn, binnen het bestuur, verantwoordelijk voor de beoordeling van de studenten en onderhouden daartoe intensief contact met de praktijkbegeleiders.

Voor informatie over een stageplaats binnen onze stichting, neem contact op met Simone of Marjolein.

Stageplaats? Klik hier

Simone de Vries

zij is te bereiken per mail: simone.de.vries@spaarnesant.nl

Marjolein Vonck

zij is te bereiken per mail: marjolein.vonck@spaarnesant.nl

Stagelopen bij een van onze scholen heeft veel voordelen.

  • Keus uit 25 verschillende scholen (BO, SBO en SO).
  • Ervaren en gemotiveerde praktijkbegeleiders.
  • Vaste schoolopleiders die je komen bezoeken en beoordelen op de stageschool.
  • Gedurende de hele opleiding verbonden aan dezelfde schoolopleiders, zodat jouw ontwikkeling goed in kaart kan worden gebracht.
  • We bieden de Spaarnesant Academie aan, waardoor je je continu als leerkracht kan blijven ontwikkelen.