COVID-19-crisis

Laatst gewijzigd: donderdag 23 april 2020

Betreft: update na nieuw kabinetsbesluit op 21 april 2020

Geachte ouders en verzorgers,

Gisteren is bekend geworden dat de basisscholen en het speciaal (basis-)onderwijs vanaf 11 mei weer opengaan. Daarbij is gezegd dat besturen en scholen de ruimte krijgen om middels maatwerk het onderwijs in te richten in overleg met de medezeggenschap.

Na deze mededeling is er vandaag meteen al heel veel overlegd. Vanochtend spraken we met onze schooldirecteuren, daarna met de gemeente, de kinderopvang en de andere schoolbesturen en het samenwerkingsverband in verschillende overleggen. Daarbij is iedereen erop gericht in samenhang keuzes te maken die aansluiten bij de situatie van de scholen. Aan het eind van deze middag zijn door de PO-raad richtinggevende protocollen gepubliceerd die leidend zijn voor de keuzeruimte van schoolbesturen, scholen en opvangorganisaties.

U zult begrijpen dat we enige tijd nodig hebben om alle informatie en aanwijzingen te verwerken en te vertalen naar concrete organisatieplannen voor al onze scholen. Daar zijn we hard mee aan het werk. Ons uitgangspunt is dat we vanaf 11 mei inderdaad open kunnen gaan.

U wordt zo snel als dat kan door de scholen geïnformeerd over concrete uitwerking van de aanpak binnen onze scholen. Daarnaast bepalen de schoolbesturen in de regio morgenmiddag hun gezamenlijke communicatielijn.

Ik realiseer me dat u uitkijkt naar concrete informatie op een zo kort mogelijke termijn. Die komt zoals gebruikelijk van de scholen. Ik hoop dat u begrijpt dat we in het kader van de zorgvuldigheid daar enige tijd voor nodig hebben. Ik ga ervan uit dat u voor de meivakantie nader door de scholen zult worden geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, mede namens de directies van de scholen,

Marten Elkerbout
Bestuurder Spaarnesant

Download hier onze nieuwsbrief over de creativiteit van het onderwijs op afstand.


Opvolgcommunicatie

We snappen heel goed dat er nog veel meer vragen leven. We blijven jullie echter op de hoogte houden, maar we vragen iedereen vooral de landelijke richtlijnen van het kabinet, RIVM en GGD te volgen. Die zijn altijd leidend. Ga naar de website van RIVM.