Scholen in onze regio zien ernaar uit de leerlingen weer op school te zien

Laatst gewijzigd: woensdag 10 februari 2021

De samenwerkende schoolbesturen in het PO in de regio Haarlemmermeer en Zuid-Kennemerland hebben overleg gevoerd over het hervatten van onderwijs op school aan alle leerlingen.

De scholen binnen onze besturen streven ernaar om zo goed mogelijk invulling te geven aan de openstelling, met inachtneming van alle voorschriften en (dringende) adviezen die daarbij gegeven worden. Daarbij zijn schoolbesturen niet alleen verantwoordelijk voor het onderwijs maar ook voor goed werkgeverschap. In dat kader stellen we vast dat er soms sprake is van begrijpelijke gevoelens van onveiligheid onder het onderwijzend personeel van de scholen en ook onder ouders.

De wijze waarop de scholen invulling geven aan de komende twee weken is een kwestie van lokaal maatwerk. Dat maatwerk moet in korte tijd worden voorbereid: het richtinggevende protocol van de PO-raad, de landelijke sectororganisatie, is nog niet beschikbaar en komt mogelijk vandaag, 4 februari. Het onderwijsconcept van de school, het personeel, de situatie in het schoolgebouw, de grootte van de groepen etc., zijn allemaal aspecten die daarin op school en in overleg met de MR worden meegenomen. Het gaat om invulling tot aan de voorjaarsvakantie, twee weken waarbinnen er waarschijnlijk meer zicht zal komen op het vervolg.

Uiteraard ontvangen alle scholen – binnen hun mogelijkheden – weer graag alle leerlingen. Goed onderwijs blijft in de kern een zaak van echt menselijk contact tussen leraren en leerlingen en leerlingen onderling.

De samenwerkende schoolbesturen in de Regio’s Haarlemmermeer en Zuid-Kennemerland

Lees de brief van de bestuurder

Update 6 februari 2021

Het richtinggevende protocol van de PO-raad, de landelijke sectororganisatie, is beschikbaar.


Download: Spaarnesant onderzoekt de mogelijkheden van hybride onderwijs


Opvolgcommunicatie

We snappen heel goed dat er nog veel meer vragen leven. We blijven jullie echter op de hoogte houden, maar we vragen iedereen vooral de landelijke richtlijnen van het kabinet, RIVM en GGD te volgen. Die zijn altijd leidend. Ga naar de website van RIVM.