COVID-19-crisis

UPDATE 25 MAART 2020

Geachte ouders en verzorgers,

Ik heb beloofd u met enige regelmaat te informeren over de stand van zaken in onze stichting en op onze scholen tijdens de huidige crisis. Graag geef ik u de actuele stand van zaken.

In onze stichting hebben we een crisisstructuur ingericht en zo houden we in de gaten hoe de zaken ervoor staan en waar we op moeten reageren. Het “rondje scholen” van deze week levert op dat er overal nog steeds goed wordt ingespeeld op deze bijzondere situatie. Alle scholen hebben op eigen wijze het afstandsonderwijs vormgegeven en er wordt intensief gebruik gemaakt van onze ICT- infrastructuur om contact met leerlingen thuis te onderhouden.

Het beeld is gelukkig dat ouders en verzorgers zich heel behulpzaam en flexibel opstellen en veel waardering uitspreken naar de scholen. Dat wordt enorm op prijs gesteld, dank daarvoor. We horen wel regelmatig de verzuchting dat het thuisonderwijs niet altijd meevalt en dat daarmee het respect voor het leraarsberoep toeneemt. Wij wensen u in ieder geval veel sterkte met de huidige omstandigheden.

Verder ervaren sommige scholen een toenemende vraag naar opvang, ook van ouders die niet in vitale beroepen werken. U zult begrijpen dat we – zeker gezien de stevigere maatregelen – niet aan die vraag kunnen voldoen. Bovendien gaat alle aandacht nu uit naar het blijven voorbereiden en uitvoeren van het afstandsonderwijs. Wij vragen uw begrip daarvoor.

We merken ook dat onder onze medewerkers het virus soms dichterbij komt, doordat naasten of bekenden getroffen zijn, of doordat zij zelf beginnende klachten hebben. We merken dat de zorgen toenemen en ook die kant vraagt van de scholen de nodige aandacht.

We zullen u met regelmaat blijven informeren. We wachten met spanning op de nadere berichten van OCenW over de mogelijke verlenging van de huidige situatie. We hopen daar binnenkort meer duidelijkheid over te krijgen en we informeren u dan natuurlijk onmiddellijk. We wensen u en uw gezinnen, familie en vrienden het allerbeste toe in deze bijzondere periode.

Met vriendelijke groet, namens het crisisteam van Spaarnesant en de directeuren van de scholen,

Marten Elkerbout
Bestuurder Spaarnesant

 

Download hier de brief van burgemeester Wienen aan de leerlingen


Opvolgcommunicatie

We snappen heel goed dat er nog veel meer vragen leven. Op deze korte termijn hebben we even niet meer antwoorden, ook omdat we dus blijven doen wat we de hele week al deden. We blijven jullie echter op de hoogte houden, maar we vragen iedereen vooral de landelijke richtlijnen van het kabinet, RIVM en GGD te volgen. Die zijn altijd leidend. Ga naar de website van RIVM.