Cruquiusschool

De jongste school van Haarlem

Een nieuwe parel in Haarlem

In Haarlem Zuid-West, op het kruispunt van de Koninginnebuurt en de Leidsebuurt staat de Cruquiusschool. Een nieuwe school die in het schooljaar 2016-2017 is gestart met een jongste kleutergroep en de komende jaren uit zal groeien tot een volwaardige basisschool met acht groepen.

Kwaliteit door kleinschaligheid

Het (aanvankelijk) kleine schoolteam is ervaren en enthousiast. We bieden goed onderwijs, waarbij veel oog is voor het individuele kind. In kleine groepen kunnen we aandacht besteden aan wat ieder kind nodig heeft.
Veiligheid en plezier. Voorop staat dat we kinderen in een veilige, uitdagende omgeving helpen zich sociaal emotioneel, cognitief en creatief te ontwikkelen. Door samen spelen, leren en ontdekken werken we aan alle facetten van hun ontwikkeling. Het samen ontdekken van ieders kracht en talent staat centraal.

Zelfbewust en zelfstandig

We stimuleren de zelfstandigheid van kinderen in hun spelkeuze en zelfredzaamheid. We helpen ze verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag, het samen spelen en het zorgdragen voor de materialen waar ze mee spelen.

De blik naar buiten!

De leerlingen van nu worden wereldburgers. Op de school schenken we ruim aandacht aan de Engelse taal en een internationaal georiënteerde leerinhoud.

Aanmelden

Schoolgegevens

Directeur


Marielle Witteman

Schooltijden

ma - vr
08.30 - 14.15

Cruquiusschool
Cruquiusstraat 2
2012 GC Haarlem
023-7440147

indicatie aantal leerlingen
Aantal leerlingen (indicatie)

100

gemiddelde groepsgrootte
Gemiddelde groepsgrootte

28

personeelsleden
Personeelsleden

11

groepen
Groepen

4

kwaliteit
Kwaliteit

basiskwaliteit

Cruquiusschool: samen in ontwikkeling

  • Kleine groepen met veel individuele aandacht
  • Een veilige omgeving met oog voor talenten
  • Vijf gelijke schooldagen van 08.30 uur tot 14.15 uur
  • Tussenschoolse en naschoolse opvang in één gebouw
  • Een eigen gymzaal en toneellokaal
  • Veel aandacht voor het leren van de Engelse taal en internationalisering, International Primary Curriculum (IPC)
  • In het centrum van Haarlem