De Beatrixschool

Met veel plezier samen leren, creëren en ontdekken

Ons gebouw en prachtige groene schoolpleinen zijn toegankelijk voor kinderen met een lichamelijke beperking. Klassikaal, in groepjes en zelfstandig werken past allemaal in ons gebouw.

Kroonjuwelen van de school

Naast tekenen en handvaardigheid hebben we maandvieringen, cultuurprojecten en het Muzieklab waar professionele musici de muzieklessen verrijken. Veel ruimte om te sporten en bewegen brengt balans tussen lichaam en geest. Net als het jaarlijks kamperen met de hele school.

Veilig voelen en gezien worden

Goed gedrag wordt positief gestimuleerd. Wij brengen kinderen respect bij voor zichzelf en hun medemens. Elk kind verdient individuele aandacht en wordt gestimuleerd om te uiten wat het voelt of denkt. Zo kan ieder kind tot een gezonde meningsvorming komen en verantwoordelijkheid nemen voor eigen doen en laten.

Midden in de wereld

De school anticipeert op de wereld van morgen. Wetenschap, techniek en maatschappelijke ontwikkelingen als duurzaamheid maken deel uit van ons moderne onderwijsaanbod, net als ICT en digitale ondersteuning. Onze leerlingen ontwikkelen zich door een samenspel van hoofd (intellectuele, verstandelijke ontwikkeling) hart (sociaal-emotionele ontwikkeling) en handen (creatieve en motorische ontwikkeling).

Partners in passend onderwijs

Wij bieden op veel manieren passend onderwijs. Wij werken samen met instanties als: de buitenschoolse opvangorganisaties, GGD, Opvoedpoli en Onderwijs Advies. Ook ouders en verzorgers zien we als partners die hun eigen kind het beste kennen. We gebruiken hun expertise voor optimaal onderwijs. Ons personeel is een didactische én pedagogische eenheid. Het team blijft zich professionaliseren door van en met elkaar te leren en het continu volgen van cursussen.

Aanmelden

Schoolgegevens

Anita Snoek

Schooltijden

ma - vr
08.30 - 14.00

De Beatrixschool
Blinkertpad 3
2015 EX Haarlem
023-5242255

indicatie aantal leerlingen
Aantal leerlingen (indicatie)

468

gemiddelde groepsgrootte
Gemiddelde groepsgrootte

26

personeelsleden
Personeelsleden

38

groepen
Groepen

19

kwaliteit
Kwaliteit

basiskwaliteit

Wat bieden wij nog meer?

  • Vijf gelijke schooldagen: van 8.30 uur tot 14.00 uur
  • Schoolbreed een stevige basis voor de kernvakken
  • Jaarlijks cultuurproject van twee weken met een afsluitavond
  • Maandelijks een grote uitvoering door alle kinderen
  • Kinderen krijgen muziekles van professionals van Muzieklab
  • Door het gehele jaar verschillende sportactiviteiten en jaarlijkse sportweek
  • Ouderparticipatie avonden met vele thema’s over ons onderwijs
  • Jaarlijkse culturele uitstapjes voor elke groep
  • Beleid en uitvoering op het gebied van ontdekkend leren
  • Open sfeer in de school, zodat iedereen zich zeer welkom kan voelen