De Beatrixschool

Met veel plezier samen leren, creëren en ontdekken

De Beatrixschool is een veelzijdige school met ongeveer 450 leerlingen en ligt prachtig tussen de duinen en de stad. De school is ontworpen naar een Zweedse stolpboerderij, waardoor het gebouw in harmonie is met de landelijke omgeving. De Beatrixschool is een ontwikkelings- en opbrengstgerichte school met ambitie. De school onderscheidt zich door:

 • Cultuuronderwijs (o.a. cultuurprojecten en deelname aan diverse Haarlemse culturele activiteiten);
 • De tradities van de Beatrix zoals de maandvieringen en het jaarlijks kamperen met de school;
 • Zelfstandig werken;
 • Muziekles door professionals;
 • Het middagprogramma, waarin naast de zaakvakken lesgegeven wordt door vakdocenten voor de vakken culturele vorming, beeldende vorming en techniek & wetenschap
 • Het benutten van de natuur in de omgeving voor de ontwikkeling van de kinderen (zoals duinexcursies en meehelpen op het land van de boer);
 • Het bieden van leerstofgebieden op gemiddeld hoger niveau dan het landelijke gemiddelde.

Het team van de Beatrixschool is een sterk, enthousiast team en zeer betrokken bij het onderwijs. De doelen voor de komende jaren zijn: meer gebruik maken van elkaars kwaliteiten, meer met en van elkaar leren en het creëren van eigenaarschap.

Het onderwijs op de Beatrixschool wordt vormgegeven volgens hart, hoofd en handen. Alle drie hebben we ze nodig. Voelen, denken en doen. Het één kan niet zonder het ander.

Het hart staat voor de emotie, het verlangen, het zijn. Op de Beatrixschool willen we dat medewerkers en kinderen leren wie ze zijn en welke talenten ze hebben. Wie ben ik? Waar word ik blij van? Wanneer kom ik in een flow? De school is de laatste jaren vooral cognitief gericht geweest. De uitdaging is het aanbod van ons hartdeel verder vorm te geven en te vergroten. Vanuit het hart stroomt creativiteit, die we vormgeven met onze handen. Op de Beatrixschool hebben we speciale aandacht voor muziekonderwijs. Er is wekelijks een professionele muziekdocent vanuit het muziekLab op school, de kinderen komen in aanraking met verschillende instrumenten. Naast de muzikale vorming is er veel aandacht voor de culturele vorming. In het middagprogramma, waarin naast de zaakvakken lesgegeven wordt door vakdocenten voor de vakken culturele vorming, beeldende vorming en techniek & wetenschap. In onze beleeftuin kunnen de kinderen met de handen de natuur voelen en met het hart beleven.

Bij het hoofd gaat het vooral om het ontwikkelen van het denkvermogen, zodat kinderen zelf beslissingen kunnen nemen, vragen kunnen stellen, de wereld kunnen begrijpen. Op de Beatrixschool hebben we een uitgebreid meerbegaafdenaanbod en geven we zoveel mogelijk instructie op maat. We werken met methodes, maar met ruimte voor eigen inbreng: voor welke groep in de klas doe ik mijn instructie, welke kinderen kunnen vast aan de slag, wie heeft extra aandacht nodig?

Er ontstaat meer concurrentie met andere scholen in de buurt; voor de Beatrixschool een stimulans om het eigen profiel aan te scherpen en nog betere kwaliteit te leveren.

Het team van de Beatrixschool bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistenten, ondersteunend personeel en stagiaires. De directie bestaat uit de directeur en de adjunct-directeur. Zij werken nauw samen met het managementteam bestaande uit de bouwcoördinatoren en twee intern begeleiders. Samen met het team wordt steeds opnieuw bekeken of de kwaliteit van het onderwijs kan worden verbeterd. Diverse specialismen zoals pedagogiek, didactiek & organisatie, gedrag, meer begaafden en cultuur maken een belangrijk onderdeel uit van ons onderwijs.

Aanmelden

Schoolgegevens

Directeur


Benjamin Pel

Schooltijden

ma - vr
08.30 - 14.00

De Beatrixschool
Blinkertpad 3
2015 EX Haarlem
023-5242255

indicatie aantal leerlingen
Aantal leerlingen (indicatie)

450

gemiddelde groepsgrootte
Gemiddelde groepsgrootte

26

personeelsleden
Personeelsleden

38

groepen
Groepen

16

kwaliteit
Kwaliteit

basiskwaliteit

Wat bieden wij nog meer?

 • Vijf gelijke schooldagen: van 8.30 uur tot 14.00 uur
 • Schoolbreed een stevige basis voor de kernvakken
 • Jaarlijks cultuurproject van twee weken met een afsluitavond
 • Maandelijks een grote uitvoering door alle kinderen
 • Kinderen krijgen muziekles van professionals van Muzieklab
 • Door het gehele jaar verschillende sportactiviteiten en jaarlijkse sportweek
 • Ouderparticipatie avonden met vele thema’s over ons onderwijs
 • Jaarlijkse culturele uitstapjes voor elke groep
 • Beleid en uitvoering op het gebied van ontdekkend leren
 • Open sfeer in de school, zodat iedereen zich zeer welkom kan voelen