De Cirkel

De school in beweging

Onderwijs op je eigen tempo

Kinderen zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Elk kind leert op zijn eigen manier en heeft zijn eigen talenten. Wij houden hier met het onderwijsaanbod rekening mee. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, vooral kinderen met een ander tempo. Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel krijgt extra hulp en oefenstof. Wie sneller leert krijgt meer uitdagende opdrachten. We noemen dit adaptief onderwijs of onderwijs-op-maat.

Samen leren van elkaar

Coöperatief leren gaat om de samenwerking tussen leerlingen. De kinderen werken in tweetallen of in groepjes. Ze discussiëren over de leerstof, geven elkaar uitleg en informatie en vullen elkaar aan. Samen op zoek naar een oplossing vereist samenwerking. De kinderen leren van elkaar. Het ene kind krijgt uitleg en wordt aangemoedigd, terwijl het andere op een hoger niveau de stof leert beheersen, door het aan een ander uit te leggen. Dus niet alleen de lesstof is belangrijk, maar ook de samenwerking. De kinderen profiteren hier zowel op cognitief als op sociaal vlak van.

Interactief leren op de iPad

Leerlingen van groep 1 t/m 8 werken wekelijks een aantal uur op een iPad. We zetten de iPad in voor educatieve software, programmeren, wereldoriëntatie en diverse vakgebieden zoals begrijpend lezen en rekenen.

Gezond jezelf zijn op het groene plein

Wij zijn een gezonde school. Dat zie je terug in voeding, sport, bewegen en het gezonde schoolplein. Op ons plein hebben kinderen alle gelegenheid om zichzelf te zijn en te doen waar ze op dat moment behoefte aan hebben. Rennen over heuveltjes, klimmen en klauteren. Of hun creativiteit uiten met het bouwen van hutjes en spelen met zelf gevonden natuurmateriaal. Kinderen met behoefte aan rust kunnen op een rustige plek hun eigen gang gaan. En anderen ervaren hoe prettig het is om planten te verzorgen of om in de belangstelling te staan op het podium van de buitenklas. Elk moment buiten is weer anders!

Aanmelden

Schoolgegevens

Directeur


Danny Bark

Schooltijden

ma - vr
8.30 - 14.00

De Cirkel
Atjehstraat 35A
2022 BL Haarlem
023-5254380

indicatie aantal leerlingen
Aantal leerlingen (indicatie)

365

gemiddelde groepsgrootte
Gemiddelde groepsgrootte

29

personeelsleden
Personeelsleden

32

groepen
Groepen

14

kwaliteit
Kwaliteit

basiskwaliteit

De Cirkel in beweging

  • Engels in de groepen 1 t/m 8
  • Lessen programmeren
  • Culturele uitstapjes
  • Muzieklessen door professionele musici van Hart
  • Buitenlokaal/podium
  • Vijf gelijke schooldagen van 8.30 uur tot 14.00 uur
  • Zichtbare en heldere gedragsverwachtingen
  • Gezonde school
  • Leren op iPads
  • Coöperatieve werkvormen en energizers