De Globe

Veelzijdig en kleurrijk!

Alles eruit halen wat erin zit

Om optimaal te kunnen presteren moet je met plezier naar school gaan en ontdekken waar je mogelijkheden en talenten liggen. Zo kun je een goede keuze maken voor het vervolgonderwijs.

Je eigen wereld en de wereld om je heen

Het verband leren begrijpen tussen de les en wat er gebeurt in de wereld, is uitgangspunt. Daarom geven we aardrijkskunde, geschiedenis, mens en maatschappij, techniek en natuur in overkoepelende thema’s. Rekenen, taal en begrijpend lezen krijgen veel aandacht. ICT wordt ingezet in alle groepen.

Woordenschatontwikkeling

Onze leerlingen en hun ouders komen uit verschillende landen. Omdat sommige kinderen nog niet optimaal Nederlands spreken, schenken we van peuters tot bovenbouw veel aandacht aan taal en woordenschat­ontwikkeling. Wij zijn een VVE-school.

Veiligheid, Respect en Verantwoordelijkheid

Met deze drie kernwaarden zorgen we voor een gezellige sfeer, waarin iedereen zichzelf kan zijn. We gebruiken PBS: Positive Behavior Support, met nadruk op positief gedrag.

Blij met betrokken ouders

Ouderinformatie wordt digitaal geboden, maar ook tijdens de wekelijkse koffieochtend, in de ouder- en de rapportgesprekken. Er is donderdags Nederlandse les voor moeders en maandelijks een oudercursus.

Vaardig met computers

Ook de allerjongsten werken al met iPads en vanaf groep 5 zijn er elke week computerlessen.

Aanmelden

Schoolgegevens

Robin van Norde

Schooltijden

ma - vr
08.30 - 14.15

De Globe
Semmelweisstraat 5
2035 CT Haarlem
023-5330297

indicatie aantal leerlingen
Aantal leerlingen (indicatie)

120

gemiddelde groepsgrootte
Gemiddelde groepsgrootte

20

personeelsleden
Personeelsleden

22

groepen
Groepen

6

kwaliteit
Kwaliteit

basiskwaliteit

Een school waar veel gebeurt

  • Kleine groepen in een prachtig vernieuwd schoolgebouw
  • Computer-, muziekles, toneel, sport, en mogelijkheid van huiswerkklas tegen betaling
  • Vijf gelijke schooldagen van 8.30 uur tot 14.15 uur, met
  • gratis overblijf
  • VVE-aanbod/extra ondersteuning/schakelklas groep 3/4
  • Thuiswerkprogramma’s zoals LOGO 3000 en Veilig
  • leren lezen
  • Oudercontact en overleg volgens afspraak of op verzoek vanuit de school of de ouders