De Kring

Klaar voor de toekomst met een open en brede blik

Democratie en vrede leer je op school

De democratische samenleving is een schat die we moeten koesteren. In de les is er veel aandacht voor de kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn om als volwaardig burger in die democratie te kunnen functioneren en haar door te geven aan anderen. We maken hierbij gebruik van het programma De Vreedzame School. Centraal staan: denken en voelen, zelfstandig en samen. Vanuit ons erfgoed hebben we een open en brede blik op de toekomst.

Cultuur helpt je te ontdekken wie je bent

Je bepaalt je plek in het leven te midden van anderen door te weten, te ervaren en jezelf op verschillende manieren uit te drukken. Dat is voor ons het doel van cultuuronderwijs. Dus biedt De Kring: museum- en theaterbezoek, voorstellingen zien en maken, creatieve vorming en veel aandacht voor sport en spel.

Presteren in een veilige omgeving

Van presteren groei je. Op De Kring is voor ieder kind de ruimte om het maximale uit zichzelf te halen met de mogelijkheid om te oefenen, grenzen te verleggen, fouten en successen te ervaren. Alles onder toezicht van kundige en betrokken leerkrachten die de kinderen met plezier begeleiden.

Aanmelden

Schoolgegevens

Directeur


Cathelijne Thomas

Schooltijden

ma, di, do, vr*
8.30 - 15.15
wo
8.30 - 12.15
* vrijdag groep 1 t/m 4
tot 12.00

OBS de Kring
Parklaan 108
2011 KZ Haarlem
023-5310428

indicatie aantal leerlingen
Aantal leerlingen (indicatie)

575

gemiddelde groepsgrootte
Gemiddelde groepsgrootte

24

personeelsleden
Personeelsleden

51

groepen
Groepen

24

kwaliteit
Kwaliteit

basiskwaliteit

Ons rijke aanbod

 • Achtjarige leerlijn over geestelijke stromingen in de wereld
 • Achtjarige leerlijn beeldende technieken
 • Extra individuele aandacht voor leerlingen met speciale leerbehoeften
 • Deelname aan vele schoolsporttoernooien
 • Extra individuele aandacht voor motorische ontwikkeling door vakleerkracht
 • Een jaarlijks groot, gezamenlijk schoolproject
 • Een nieuw groen schoolplein
 • Door leerlingen zelf geschreven musical in groep 8
 • Muzieklessen door een vakleerkracht
 • Zeer actieve ouderraad
 • Extra plusprogramma voor hele snelle leerlingen
 • Vitaliteit