De Parel

Voor elk kind een geïntegreerde aanpak

De Parel is een school voor speciaal onderwijs.

Kinderen met een motorische en/of verstandelijke beperking en kinderen die langdurig of chronisch ziek zijn kunnen hier terecht voor onderwijs, revalidatie en zorg.

Kinderen met een zorgvraag zijn welkom op De Parel

Onze leerlingen zijn aangewezen op een school met een overwegend orthopedagogische en orthodidactische benadering in combinatie met revalidatie en zorg. De leerlingen die wij onderwijzen hebben één of meer van de volgende eigenschappen:

  • Een ontwikkelingsstoornis, bijvoorbeeld in het autistisch spectrum;
  • Een sociaal-emotionele problematiek gekoppeld aan een motorische beperking of ziekte;
  • Een motorische beperking, of zijn langdurig ziek;
  • Een verstandelijke beperking .

Passend onderwijs in drie stromen

Om elk kind op zijn of haar eigen niveau aan te spreken, bieden we onderwijs in drie stromen:

De A stroom: Leerlingen van de A stroom krijgen in principe regulier onderwijs. Het is weliswaar aangepast op de ziekte of beperking, maar uit eindelijk stromen ze uit naar Praktijkonderwijs, VMBO-Beroeps, VMBO-T, HAVO of VWO.

De B stroom: Leerlingen die door hun beperking in de A stroom niet tot hun recht kunnen komen, krijgen passend onderwijs in de B stroom. Het uitstroomperspectief voor deze leerlingen is praktijkonderwijs, de VSO-afdeling van onze school of een ZMLK school.

De C stroom: De C stroom is speciaal voor kinderen met een motorische en verstandelijke beperking. Zij stromen uit naar de VSO-afdeling van onze school of een ZMLK school. Na de VSO-afdeling gaan deze leerlingen meestal naar de dagbesteding.

Revalidatie op school

De Parel werkt sinds 2011 samen met revalidatiecentrum Reade. Hierdoor kunnen revalidatiebehandelingen in het dagprogramma van de leerling opgenomen worden, zodat onderwijs en zorg elkaar versterken. Op school is er een behandelteam onder leiding van een revalidatiearts en een paramedisch coördinator. Op de school werken fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten nauw samen met het onderwijs. Zo is er voor elk kind een
geïntegreerde aanpak.

Zorg in de klas

Onze leerlingen hebben vaak ook intensieve verzorging nodig. Daarom is er in iedere klas een assistent. Ook is er te allen tijde een verpleegkundige op school.

Aanmelden

Schoolgegevens

Directeur


Directeur Ellen Verwer

Schooltijden

ma, di, do, vr:
8.45 - 15.15
wo: 8.45 - 12.30

De Parel
Frederik Hendriklaan 73
2012 SG Haarlem
023-5283722

indicatie aantal leerlingen
Aantal leerlingen (indicatie)

115

gemiddelde groepsgrootte
Gemiddelde groepsgrootte

11

personeelsleden
Personeelsleden

84

groepen
Groepen

11

kwaliteit
Kwaliteit

basiskwaliteit