De Piramide

Je kunt op onze school zijn wie je bent!

Onderwijs op maat

We houden heel effectief rekening met de mogelijkheden van ieder kind. We houden hun resultaten goed in de gaten. Leerkrachten herkennen verschillen en geven begeleiding op maat. De basisvaardigheden taal, rekenen, lezen en kennis van de wereld zijn prioriteit. Er is natuurlijk ook ruimte voor sport en creativiteit!

Taal staat centraal

We hebben in alle groepen veel aandacht voor taal. Om hun woordenschat te vergroten, bieden we peuters en kleuters Logo 3000 aan. Voor leerlingen uit groep 3 t/m 8 worden taal en begrijpend lezen extra gestimuleerd.

Een veilige plek om je te ontwikkelen

Door structuur en duidelijke regels voelen kinderen zich op hun gemak en kunnen ze zich ontwikkelen. We zetten consequent het goed werkende gedragsprotocol in. In alle groepen geven we Kanjertraining. De school is een veilige plek waar ouders een belangrijke rol spelen. Zij kunnen altijd bij ons terecht, ook met persoonlijke kwesties. Samen creëren we een veilige omgeving voor
de kinderen.

Aandacht voor de omgeving binnen en buiten

Onze school biedt een rijke leeromgeving, door het enthousiasme van het team, de sfeervolle inrichting van het gebouw en actuele materialen. Duurzaamheid benadrukken we met het scheiden van afval en het onderhouden van schooltuintjes samen met omwonenden. Als Gezonde School besteden wij aandacht aan bewegen en gezonde voeding.

Aanmelden

Schoolgegevens

Jaqueline Boogaard

Schooltijden

ma - vr
08.30 - 14.15

OBS de Piramide Europawijk
Duitslandlaan 9
2034 BC Haarlem
023-5338064

indicatie aantal leerlingen
Aantal leerlingen (indicatie)

170

gemiddelde groepsgrootte
Gemiddelde groepsgrootte

20

personeelsleden
Personeelsleden

27

groepen
Groepen

9

kwaliteit
Kwaliteit

goed

Aanbod voor kinderen én ouders

  • Basisschool en peuterspeelzaal in één gebouw
  • Vijf gelijke schooldagen: van 8.30 uur tot 14.15 uur
  • Ondersteunend en verdiepend taalaanbod in extra schakelgroepen (groep 4 t/m 8)
  • Huiswerkbegeleiding vanaf groep 4
  • Sport- en spelactiviteiten na schooltijd zoals zwemmen in het Boerhaavebad, Gym4kids en Freerunning
  • Veel activiteiten voor ouders zoals: koffieochtenden en oudercursussen, een schoolbibliotheek en een speel-­o-theek waar ouders boeken en spelletjes kunnen lenen die aansluiten bij het aanbod van de school
  • Een Gezonde School: Kanjerlessen in alle groepen, Projecten als “ De week van de lentekriebels “, “ANWB Streetwise” en Tandverzorging. Er is veel aandacht voor een gezonde leefstijl