De Spaarneschool

Een kleine school die zich groot maakt voor uw kind

Dorp in de stad

Midden in de oude dorpskern van Spaarndam, een dorp in de stad Haarlem, staat de Spaarneschool. Vlak bij de sluizen, waar het Spaarne eindigt in het IJ, leidt de school al generaties lang kinderen op. Vanwege de kleinschaligheid én het open karakter trekt de school traditioneel ook veel leerlingen aan van buiten het dorp. Ze stromen vol vertrouwen en goedgezind door naar het vervolgonderwijs.

Hoofd, hart en handen

Gemotiveerde leerlingen komen tot de beste prestaties. Daar zet de Spaarneschool dan ook op in. Een breed en afwisselend onderwijsaanbod is kenmerkend voor ons. We willen ons meten met de beste scholen. Daarom zijn de drie pijlers van onze school: kennisoverdracht, creatieve/culturele ontwikkeling en sportieve vaardigheden, ofwel ontwikkeling van hoofd, hart en handen.

Hechte gemeenschap

De Spaarneschool is een hechte gemeenschap. De betrokkenheid van zowel leerlingen als ouders met de school is groot. De ouders participeren graag bij de jaarlijks terugkerende projecten. Ook nieuwe activiteiten worden breed gedragen.

Schrander als Hansje Brinker

Het beeld van Hansje Brinker staat op de dijk ongeveer honderd meter bij de school vandaan. De school en Hansje hebben veel gemeen. Want Hansje is een schrander en dapper mannetje, een doorzetter. Die eigenschappen heeft de school ook hoog zitten. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen na acht jaar Spaarneschool hun nieuwe wereld dapper durven te betreden. Het is dan ook niet vreemd om in Amsterdam, Haarlem of elders ‘in de wereld’ leerlingen van de Spaarneschool tegen te komen. Onder het motto ‘Op locatie leer je het meest’ begeven de leerlingen zich regelmatig buiten de poort om in de natuur, musea, theater of concertzaal de wereld te verkennen.

Aanmelden

Schoolgegevens

Directeur


Sharon Rijnbeek directeur

Schooltijden

Maandag 8.30-15.00 uur
Dinsdag 8.30 -15.00 uur
Woensdag 8.30 - 12.15 uur
Donderdag 8.30-15.00 uur
Vrijdag 8.30 -12.00 uur (groep 1 t/m 4) en 8.30 -15.00 uur (groep 5 t/m 8)

OBS De Spaarneschool
Kerklaan 37c
2063 JK Spaarndam
023-5371720

indicatie aantal leerlingen
Aantal leerlingen (indicatie)

133

gemiddelde groepsgrootte
Gemiddelde groepsgrootte

23

personeelsleden
Personeelsleden

15

groepen
Groepen

6

kwaliteit
Kwaliteit

basiskwaliteit

Een kleine, eigenzinnige school met een breed aanbod

 • Kleine groepen waar kinderen nog echt gezien worden
 • Een veilige plek waar kinderen zich goed kunnen ontwikkelen
 • Een stevige basis voor de kernvakken
 • iPads voor verrijking van de lessen
 • Begeleiding voor kinderen die extra zorg nodig hebben
 • Engels in alle groepen, afgesloten met een internationaal erkend Engels Anglia-examen in groep 8
 • Met de hele school tegelijk op schoolkamp
 • Kunst- en cultuurprojecten met bijbehorende uitstapjes
 • Bizzproject in groep 8: Hoe start ik een eigen onderneming?
 • Muziekles van een vakdocent in alle groepen
 • Deelname aan buitenschoolse sportactiviteiten
 • Een leerlingenraad
 • Een plusaanbod in de Viagroep