De Wilgenhoek

Tot je recht komen op een fijne plek

Prestatie door plezier, plezier door prestatie!

Ieder kind wil het beste uit zichzelf halen en daar helpen wij ze bij. Onze leerlingen leren spelenderwijs omgaan met verantwoordelijkheid. Ze creëren, ontdekken en ervaren dat leren leuk en uitdagend is. Zo halen ze goede resultaten en gaan met plezier naar school!

Een vertrouwde openbare basisschool

Een plek waar je elkaar kent, dat is ons karakteristieke monumentale gebouw met twee speelpleinen in de bomenbuurt. De kleinschaligheid en aandacht voor kinderen worden hoog gewaardeerd! We zijn ook blij met de grote ouderbetrokkenheid. De hechte samenwerking tussen ons team, de ouders en de kinderen is belangrijk voor een succesvolle schoolperiode.

Leren en spelen gaan hand in hand

Ons gemotiveerde team haalt het beste uit de kinderen in ruime klassen, een ontdekplek en een veel gebruikte speelzaal voor sport, spel en toneel. Onze focus ligt op het sturen op verantwoordelijkheid, oog voor verscheidenheid, het bieden van veiligheid en het geven van vertrouwen.

De plek waar je gezien wordt

We sluiten aan bij de talenten en mogelijkheden van de kinderen, in een inspirerende en tegelijk gestructureerde leeromgeving. Culturele vorming en oog voor verschillen krijgen bij ons extra aandacht.

Aanmelden

Schoolgegevens

Directeur


Mark Nijland

Schooltijden

ma, di, do,
8.30 - 15.15
wo, vr
8.30 - 12.20

OBS de Wilgenhoek
Wilgenstraat 81
2023 NN Haarlem
023-5252369

indicatie aantal leerlingen
Aantal leerlingen (indicatie)

208

gemiddelde groepsgrootte
Gemiddelde groepsgrootte

27

personeelsleden
Personeelsleden

20

groepen
Groepen

8

kwaliteit
Kwaliteit

basiskwaliteit

Een kleine, warme school

De Wilgenhoek is een kleine, warme en sociale basisschool gelegen in de Bomenbuurt. Het karakteristieke en monumentale gebouw biedt voldoende ruimte en mogelijkheden om goed en gevarieerd onderwijs aan te bieden. Veel ruimte om te groeien is er echter niet, daarmee zal het leerlingenaantal stabiel blijven de komende jaren. Het team van de Wilgenhoek bestaat uit zo’n 20 betrokken personeelsleden die gemotiveerd zijn het beste uit de kinderen te halen.

De Wilgenhoek is een school waar je elkaar kent en waar de kinderen en ouders gehoord en gezien worden. Er is een grote ouderbetrokkenheid. De school wordt bezocht door kinderen binnen en buiten de wijk. De school biedt een rijk onderwijsaanbod waarbij de thema’s leidend zijn en voldoende ruimte is voor cultuur zoals drama en muziek. Op de Wilgenhoek wordt thematisch gewerkt volgens de werkwijze 4x-wijzer om de kinderen meer uit te dagen, actief te betrekken en de leerbehoeften te (h)erkennen en aan te laten sluiten bij de belevingswereld en talenten. Dat houdt in dat de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur geclusterd worden en de leerlingen ontdekkend en onderzoekend leren om antwoorden op hun vragen te vinden.

De kernwaarden van de Wilgenhoek zijn:
1. Verantwoordelijkheid, de leerlingen leren bewuste keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen;
2. Veiligheid, er wordt met elkaar gezorgd voor een goede, prettige sfeer binnen de school;
3. Vertrouwen, ieder kind wil het beste uit zichzelf halen, dat is het uitgangspunt en daar helpen de Wilgenhoek bij;
4. Verscheidenheid, iedereen respecteert elkaar en iedereen leert van elkaars verschillen.

De Wilgenhoek wil zich in de komende jaren ontwikkelen tot een school waar leerlingen nog meer gezien en gewaardeerd worden in hun talenten en mogelijkheden. Er zal vanuit een stevig pedagogisch klimaat gebouwd worden aan een school waar kinderen uitgedaagd worden hun eigen doelen te stellen, minder geremd worden door methodes maar gevolgd worden door passende volgsystemen. De Wilgenhoek wil een integraal aanbod van dans/drama gekoppeld aan het sociaal emotionele aanbod realiseren. Culturele excursies, techniek, ICT en natuurbeleving worden zoveel mogelijk in leerlijnen ondergebracht en maken deel uit van breed opgezette thema’s.

Een school vol activiteiten

 • Schoolproject, de hele school in het teken van een spectaculair thema
 • Talententheater, kinderen laten hun talent zien
 • Muziekles en culturele uitstapjes
 • Sportactiviteiten waar kinderen de school vertegenwoordigen
 • Het hele jaar Engelse les voor alle kinderen
 • Veelzijdige naschoolse activiteiten op school
 • Een stevige basis van de kernvakken
 • Samenwerkend leren en ontdekkend leren
 • iPads voor verrijking van de lessen
 • Goede begeleiding van kinderen die extra zorg nodig hebben
 • Leerlingen praten mee in de leerlingenraad
 • Begaafde leerlingen worden extra uitgedaagd