De Wilgenhoek

Tot je recht komen op een fijne plek

Prestatie door plezier, plezier door prestatie!

Ieder kind wil het beste uit zichzelf halen en daar helpen wij ze bij. Onze leerlingen leren spelenderwijs omgaan met verantwoordelijkheid. Ze creëren, ontdekken en ervaren dat leren leuk en uitdagend is. Zo halen ze goede resultaten en gaan met plezier naar school!

Een vertrouwde openbare basisschool

Een plek waar je elkaar kent, dat is ons karakteristieke monumentale gebouw met twee speelpleinen in de bomenbuurt. De kleinschaligheid en aandacht voor kinderen worden hoog gewaardeerd! We zijn ook blij met de grote ouderbetrokkenheid. De hechte samenwerking tussen ons team, de ouders en de kinderen is belangrijk voor een succesvolle schoolperiode.

Leren en spelen gaan hand in hand

Ons gemotiveerde team haalt het beste uit de kinderen in ruime klassen, een ontdekplek en een veel gebruikte speelzaal voor sport, spel en toneel. Onze focus ligt op het sturen op verantwoordelijkheid, oog voor verscheidenheid, het bieden van veiligheid en het geven van vertrouwen.

De plek waar je gezien wordt

We sluiten aan bij de talenten en mogelijkheden van de kinderen, in een inspirerende en tegelijk gestructureerde leeromgeving. Culturele vorming en oog voor verschillen krijgen bij ons extra aandacht.

Aanmelden

Schoolgegevens

Danny Bark

Schooltijden

ma, di, do,
8.30 - 15.15
wo, vr
8.30 - 12.20

OBS de Wilgenhoek
Wilgenstraat 81
2023 NN Haarlem
023-5252369

indicatie aantal leerlingen
Aantal leerlingen (indicatie)

208

gemiddelde groepsgrootte
Gemiddelde groepsgrootte

27

personeelsleden
Personeelsleden

19

groepen
Groepen

8

kwaliteit
Kwaliteit

basiskwaliteit

Een school vol activiteiten

 • Schoolproject, de hele school in het teken van een spectaculair thema
 • Talententheater, kinderen laten hun talent zien
 • Muziekles en culturele uitstapjes
 • Sportactiviteiten waar kinderen de school vertegenwoordigen
 • Het hele jaar Engelse les voor alle kinderen
 • Veelzijdige naschoolse activiteiten op school
 • Een stevige basis van de kernvakken
 • Samenwerkend leren en ontdekkend leren
 • iPads voor verrijking van de lessen
 • Goede begeleiding van kinderen die extra zorg nodig hebben
 • Leerlingen praten mee in de leerlingenraad
 • Begaafde leerlingen worden extra uitgedaagd