De Zonnewijzer

Haal het beste uit jezelf op een fijne, veilige plek

Een veilig leerklimaat door Kanjertraining

Wij hechten veel waarde aan een veilig leerklimaat voor alle kinderen, zodat ze het beste uit zichzelf ­kunnen halen. Alle leerkrachten op onze school zijn gecertificeerd om Kanjertraining te geven. Dit is een wetenschappelijk onderbouwde, sociaal-emotionele vaardigheidstraining die ervan uitgaat dat kinderen individuen zijn: elk kind is uniek. Het doel van Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Deze training wordt niet alleen toegepast in de bewuste lessen, maar is een rode draad binnen de school waar wij op ieder gewenst moment naar teruggrijpen.

Oog voor ontwikkeling en verschillen

Wij volgen de ontwikkeling van ieder kind nauwkeurig. Hier passen wij het lesaanbod en de vervolgstappen op aan. De leerkracht inventariseert en analyseert informatie over ieder kind. Wat is er nodig om de volgende stap in de leerontwikkeling te maken? Deze informatie wordt verwerkt in een (groeps-)plan met als doel de leerprestaties te verbeteren en het kind te stimuleren het beste uit zichzelf te halen.

Prettige, open en veilige omgeving voor iedereen

Iedereen voelt zich welkom en gewaardeerd. Er is een prettige, veilige en open schoolomgeving voor zowel de leerlingen, ouders als het team. We doen het samen en leren van elkaar. Belangrijk daarbij is veiligheid, openheid en respect voor elkaar.

Aanmelden

Schoolgegevens

Directeur


Arlette Schenk-van der Veldt

Arlette Schenk-van der Veldt, directeur

Schooltijden

ma - vr
8.30 - 14.15*

* Op Zonnewijzer 2 starten we 10 minuten eerder en stoppen we 10 minuten eerder.

OBS De Zonnewijzer
Planetenlaan 9
2024 EN Haarlem
023-5255519

indicatie aantal leerlingen
Aantal leerlingen (indicatie)

513

gemiddelde groepsgrootte
Gemiddelde groepsgrootte

27

personeelsleden
Personeelsleden

44

groepen
Groepen

19

kwaliteit
Kwaliteit

basiskwaliteit

Wat bieden wij nog meer?

  • Vijf gelijke schooldagen: van 8.30 uur tot 14.15 uur is uw kind op school. Er kan voor gekozen worden om thuis te lunchen
  • Schoolbreed een stevige basis voor de kernvakken
  • Jaarlijks terugkerend groots cultuurproject: Planeet Compleet
  • Muzieklab. Kinderen krijgen les van professionals
  • Door het gehele jaar verschillende sportactiviteiten
  • Elke dag starten we schoolbreed met stillezen aan de hand van de LIST-methode: lezen is leuk
  • Culturele uitstapjes voor elke groep
  • Kinderraad, leerlingen laten hun stem horen