De Zuiderpolder

Ontdekken wat je leuk vindt, leren waar je goed in bent, weten wat je wilt

Op De Zuiderpolder denken we graag een beetje anders. Natuurlijk is lezen, schrijven en rekenen belangrijk. Maar er is meer! Ontdekken wat je leuk vindt, leren waar je goed in bent, weten wat je wilt daar gaat het om!

Werken in leerpleinen

Creatie, techniek, ondernemen en natuur & maatschappij zijn de vier thema’s waaraan de kinderen schoobreed meerdere perioden per jaar werken. Leerpleinen noemen we dat. Met leerkrachten en vakspecialisten programmeren de kinderen robots, starten ze hun eigen onderneming, bespelen ze muziekinstrumenten of onderzoeken ze bodemsoorten. Zo ontdekken ze waar ze goed in zijn en misschien zelfs wel wat ze later willen worden!

Sterke kanten van het kind

Groeien en leren doe je het best als je je prettig voelt. Daarom bieden we goed onderwijs in een veilige omgeving. We leren de kinderen hoe je met anderen omgaat. En met jezelf natuurlijk. We kijken naar de sterke kanten van het kind. Zo bereiden we ze voor op een stevige plek in de maatschappij.

Samenwerken met ouders

Het contact met ouders vinden we belangrijk. Drie keer per jaar hebben we een gesprek met u als ouder. Dit gesprek gaat vooral niet over het rapport, maar over wie uw zoon of dochter nu eigenlijk is en welke behoefte hij of zij heeft. Daarnaast is er één keer per maand een koffieochtend voor een informeel samenzijn.

Spel-o-theek

Spel stimuleert de interactie, de taalvaardigheid en het sociaal gedrag van kinderen. Daarnaast bevordert het spelen van bordspellen denkcreativiteit en het vermogen om problemen op te lossen. Daarom heeft ieder kind op De Zuiderpolder de mogelijkheid om gratis spellen te lenen uit de spel-o-theek.

Aanmelden

Schoolgegevens

Ursela van Gemert

Schooltijden

ma, di, do, vr*
8.30 - 15.15
wo
8.30 - 12.15

* vrijdag groep 1 t/m 4
tot 12.00

OBS de Zuiderpolder leerpleinenschool
Vrijheidsweg 84
2033 CE Haarlem
023-5333516

indicatie aantal leerlingen
Aantal leerlingen (indicatie)

175

gemiddelde groepsgrootte
Gemiddelde groepsgrootte

20

personeelsleden
Personeelsleden

25

groepen
Groepen

9

kwaliteit
Kwaliteit

basiskwaliteit

Kenmerkend voor onze school

  • Werken in leerpleinen
  • Breed inspirerend lesaanbod met een Plusklas
  • Gebruik van PBS (Positive Behavior Support) volgens de ­waarden: veiligheid, respect, verantwoordelijkheid en plezier
  • Schooltuintjes, schoolbrede projecten, het Wereldkinder­theater, muziekles, culturele uitstapjes en een jaarlijks zomerfeest
  • Ouder- en kindbetrokkenheid (actieve leerlingen- en ouderraad, informatieochtenden)
  • Vakleerkracht gymnastiek