De Zuidwester

Kind zijn met volle kracht

Sterke kinderen

Op De Zuidwester zorgen we dat ieder kind optimaal tot zijn recht komt. Daarvoor hanteren wij de methode KiVa. Dat is een schoolbreed programma, gericht op positieve groepsvorming en het versterken van de sociale veiligheid. KiVa stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Daar worden ze sterk van.

Betrokken kinderen

We volgen kinderen door ze te observeren en te toetsen. We werken planmatig door middel van groepsplannen, die twee keer per jaar worden opgesteld na zorgvuldige analyse van de toetsen. Maar een kind is veel meer dan een toets. We kijken en luisteren vooral naar het kind zelf en gaan in gesprek. Op die manier betrekken we de kinderen bij hun eigen leerproces.

Uitgedaagde kinderen

Kinderen die in één of meerdere vakken excelleren, dagen we uit met verrijkingsstof uit de methode Levelwerk. We bieden ze extra zorg in een aparte groep (Plusklas), waar ze taken krijgen die afgestemd zijn op hun niveau en persoonlijkheid. De kinderen kunnen deze taken verder uitwerken in de reguliere groep.

Cultureel gevormde kinderen

Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen vroeg en regelmatig in aanraking komen met cultuur. Wij zorgen voor een rijk en gevarieerd aanbod. Jaarlijks organiseren wij een cultuurweek, waarin wij de leerlingen onderdompelen in cultureel erfgoed en ‘cultuur dichtbij’. Daarnaast organiseren we jaarlijks een museumweek. De groepen 6, 7 en 8 gaan dan naar een museum in Amsterdam. Na drie jaar hebben de kinderen het Van Goghmuseum, het Stedelijk Museum en het Rijksmuseum bezocht.

Vrolijke kinderen

Ieder jaar gaat de hele school kamperen! De school heeft daarvoor een complete kampeeruitrusting voor meer dan 100 kinderen. Deze kampweek is altijd weer een fantastisch evenement, waar alle kinderen wekenlang naar uit kijken. Onze eindgroep, groep 8, gaat naar een andere locatie voor hun schoolkamp.

Aanmelden

Schoolgegevens

Directeur


Femke Nijbroek

Schooltijden

ma - vr
08.30 - 14.15

OBS De Zuidwester
Ohmstraat 2
2014 EB Haarlem
023-5442424

indicatie aantal leerlingen
Aantal leerlingen (indicatie)

400

gemiddelde groepsgrootte
Gemiddelde groepsgrootte

26

personeelsleden
Personeelsleden

36

groepen
Groepen

16

kwaliteit
Kwaliteit

basiskwaliteit

Waar staan we voor?

  • Een divers cultuuraanbod, een cultuur- en museumweek
  • Breed lesaanbod met een Plusklas
  • Een doorlopende leerlijn voor muzikale vaardigheden
  • KiVa-programma voor sociale veiligheid
  • Actieve, betrokken ouders in de school
  • Het gebruik van tablets
  • Inpandige BSO door “Op Stoom”
  • Vijf gelijke schooldagen van 08.30 uur tot 14.15 uur
  • Betrokken leerlingen met onder meer een leerlingenraad