IKC Zuid-Kennemerland – Locatie Focus

Locatie van IKC Zuid-Kennemerland

Focus op samenwerking

Focus maakt deel uit van een Integraal Kind Centrum (IKC). Dat wil zeggen: een school voor alle kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in onderwijs en zorg. Binnen het IKC werken we nauw samen met de Antoniusschool voor speciaal onderwijs en Kenter Jeugdhulp.

Focus op positief gedrag

Focus verwelkomt leerlingen die niet goed op hun plek zijn binnen het reguliere onderwijs en daardoor stagneren in hun leerontwikkeling. Als een kind zich niet op z’n plek voelt in de klas kan dit zich uiten in gedrag. In onze sbo-groepen ligt de nadruk op problemen voorkomen door juist positief gedrag aandacht te geven. Voor kinderen die vanuit autisme extra gebaat zijn bij rust, structuur en speciale begeleiding, zijn er twee speciale groepen. En er is zelfs een hulphond voor deze leerlingen.

Focus op rust en structuur

In alle klassen is structuur heel belangrijk. Onze leerkrachten zorgen voor rust en dialoog, steun en uitdaging. Alleen op die manier is leren leuk. We werken nauw samen met de ouders van onze leerlingen en met deskundigen. Ons doel is dat kinderen zich optimaal ontwikkelen, zodat zij kunnen doorstromen naar vervolgonderwijs dat past bij hun mogelijkheden.

Gedrag als vak

We werken vanuit drie kernwaarden: respect, verantwoordelijkheid en veiligheid. Gedrag is bij ons een vak. Gewenst gedrag moet je leren, net als rekenen en taal. Om kinderen te helpen op een prettige manier met elkaar om te gaan heeft Focus o.a. ‘PAD’ ontwikkeld: Programma Alternatieve Denkstrategieën. In de PAD-lessen leren de kinderen om problemen op te lossen die zich voordoen in het sociale verkeer van alledag. We besteden in de klas ook aandacht aan de uitgangspunten van PBS (Positive Behavior Support).

Aanmelden

Schoolgegevens

Simone de Waart

Schooltijden

ma - vr
8.30 - 14.00

Locatie Focus
Houtmanpad 33
2014 AZ Haarlem
023-5512614

indicatie aantal leerlingen
Aantal leerlingen (indicatie)

72

gemiddelde groepsgrootte
Gemiddelde groepsgrootte

14

personeelsleden
Personeelsleden

24

groepen
Groepen

6

kwaliteit
Kwaliteit

basiskwaliteit

Kenmerkend voor Focus is:

  • Een veilige en stimulerende omgeving met structuur en een positief klimaat als basis
  • Begeleiden van de leerlingen voor een passende doorstroom naar het voortgezet onderwijs
  • Actief versterken van het zelfvertrouwen, het gevoel van eigenwaarde, de zelfredzaamheid en de weerbaarheid van kinderen
  • Samenwerking met de Antoniusschool voor speciaal onderwijs en Kenter Jeugdhulp binnen IKC
  • Zuid-Kennemerland in ons gebouw
  • Naast sbo-groepen zijn er speciale groepen voor kinderen met (kenmerken van) autisme en angsten, die vastlopen binnen het onderwijs en daardoor niet goed tot leren komen
  • Werken met PBS- en de PAD-methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling