Hannie Schaft

Op de Hannie Schaft zit je op rozen

PBS (Positive Behavior Support)

Hannie Schaft is een bekende verzetsstrijdster uit de Tweede Wereldoorlog. Het ‘meisje met het rode haar’ kwam haar hele leven lang in opstand tegen onrecht. Wij zijn er trots op dat onze school naar deze dappere vrouw is genoemd. Veiligheid, verantwoordelijkheid, respect en plezier zijn de waarden van ons onderwijs. Je veilig voelen op school en lekker in je vel zitten zijn voorwaarden om goed te kunnen leren. Onze leerkrachten hebben daarom de driejarige opleiding “Goed gedrag kun je leren” gevolgd. In 2013 kreeg onze school, als een van de eerste in Nederland, het certificaat Positive Behavior Support.

Uitdagend onderwijs

Ieder kind heeft zijn eigen talent. Dat kan liggen op sportief, creatief, sociaal-emotioneel of cognitief gebied. In overleg met de kinderen en hun ouders gaan we samen op zoek naar wat nodig is om het beste uit het kind te halen. Wij bieden daarbij kwalitatief goed en inspirerend onderwijs aan. Er wordt gewerkt met groepsplannen voor de vakken rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. In de groepsplannen wordt duidelijk welke kinderen extra herhaling nodig hebben, wie het basisprogramma volgen en wie verrijkingsstof krijgen aangeboden.

Zelfstandigheid

We bevorderen het zelfstandig denken. We laten de kinderen zo veel mogelijk zelf naar oplossingen van vraagstukken zoeken. We stimuleren hen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag, samen te werken en te spelen, en zorg te dragen voor materialen en lokalen. We hebben een sfeervol, monumentaal schoolgebouw en een eigen gymlokaal en theater. Kinderen voelen zich hier veilig en thuis.

Aanmelden

Schoolgegevens

Directeur


Marc Nieuwland

Schooltijden

ma - vr
08.30 - 14.00

Hannie Schaft
Linschotenstraat 57a
2012 VE Haarlem
023-5312119

indicatie aantal leerlingen
Aantal leerlingen (indicatie)

214

gemiddelde groepsgrootte
Gemiddelde groepsgrootte

23

personeelsleden
Personeelsleden

18

groepen
Groepen

9

kwaliteit
Kwaliteit

basiskwaliteit

Hannie Schaft, de alles-in-één-school

  • Uniek totaalconcept: basisonderwijs én opvangonder één dak!
  • Opvang van 7.30 tot 18.30 uur voor kinderen van 0 – 12 jaar
  • Vijf gelijke schooldagen van 8.30 uur tot 14.00 uur
  • Inspirerend en kwalitatief goed onderwijs
  • Deskundig en bevlogen team van leerkrachten en pedagogisch medewerkers
  • Sfeervol, monumentaal schoolgebouw met frisse lokalen