Hildebrandschool – Plein Oost

Ieder kind op zijn plek

Klimaatneutrale school

De Hildebrand heeft een bijzonder schoolgebouw. Onze kinderen krijgen les in een klimaatneutrale school. Het dak staat vol met wel 500 zonnepanelen en het binnenklimaat wordt geregeld met opgeslagen warmte. Het gebouw heeft een gymzaal, een leskeuken met vier kookeilanden, een technieklokaal, speelzaal en bibliotheek. Zo creëren we een bijzondere en optimale leeromgeving.

Veel extra ondersteuning

De Hildebrand is een school voor speciaal basisonderwijs. Onze leerlingen krijgen veel extra ondersteuning. Zij krijgen die door onderwijs op maat binnen de groep en in ‘groepsdoorbroken’ instructiegroepen. Verder zetten we de expertise van de groepsleerkracht, logopedist, remedial teacher en motorische remedial teacher in om ervoor te zorgen dat elk kind onderwijs geniet in een krachtige leeromgeving. Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe methoden om het beste uit het kind te kunnen halen.

Samenwerking met regulier onderwijs

In ons gebouw zit ook de ML Kingschool. Hierdoor kunnen wij makkelijk de verbinding leggen met het reguliere onderwijs. Samen waar het kan, alleen waar het moet.

Positief gedrag beloond

In de hele school gedragen de kinderen en de leerkrachten zich volgens de gedeelde waarden van het Positive Behavior Support-programma: veiligheid, respect, verantwoordelijkheid en plezier. We belonen de kinderen voor goed en prettig gedrag met gekleurde armbandjes. Deze kunnen ze inwisselen voor een groepsbeloning.

Aanmelden

Schoolgegevens

Directeur


Sanne Groot

Schooltijden

ma - vr
08.30 - 14.00

SBO Hildebrandschool - Plein Oost
Van Zeggelenplein 31B
2032 KA Haarlem
023-5336992

indicatie aantal leerlingen
Aantal leerlingen (indicatie)

42

gemiddelde groepsgrootte
Gemiddelde groepsgrootte

13

personeelsleden
Personeelsleden

12

groepen
Groepen

3

kwaliteit
Kwaliteit

basiskwaliteit

Waar staan wij voor:

 • Veel aandacht voor een taalrijke leeromgeving
 • Talentontwikkeling van kinderen
 • Leesonderwijs gericht op leesmotivatie van de kinderen
 • Samenwerkend leren schoolbreed
 • Spelenderwijs kleuteronderwijs
 • Het gebruik van iPads
 • Ouder- en kindbetrokkenheid (actieve leerlingen- en ouderraad, informatieochtenden)
 • Culturele uitstapjes (o.a. museumbezoek) voor elke groep
 • Activiteitenaanbod na schooltijd op school
 • Peuterspeelzaal ‘Woelwatertjes’, naschoolse opvang
 • ‘Op Stoom’ en OBS ‘ML King’ in één gebouw
 • Vijf gelijke schooldagen van 8.30 uur tot 14.00 uur, waarbij we in de pauzes gebruik maken van het voetbalveld op het DSK- terrein
 • Vakleerkracht gymnastiek