IKC De Argonauten

Bij ons is leren een avontuur

Integraal Kind Centrum

Basisonderwijs en kinderopvang Op Stoom samen onder één dak, vormen een inspirerende opvang en onderwijs voor kinderen van 0 – 12 jaar.
Onderwijspersoneel en pedagogisch medewerkers vormen één team dat garant staat voor een inspirerende en veilige omgeving.

Leerkracht is begeleider van het kind

Ieder kind is onderdeel van een eigen groep met een vaste leerkracht. De leerkracht onderzoekt samen met het kind wat er geleerd moet worden om het doel te behalen dat het kind (samen met de leerkracht) zelf heeft opgesteld. De leerkracht begeleidt het kind om het doel te behalen.
Hiervoor zijn verschillende instructiemomenten binnen de lestijd ingericht.

Leerpleinen en ateliers

Een leerplein/atelier is een multifunctionele leeromgeving waar kinderen zich ontwikkelen vanuit
een veelzijdig aanbod. IKC De Argonauten maakt gebruik van het eigentijdse International Primary Curriculum (IPC). Met IPC worden de vakken aardrijkskunde, techniek, geschiedenis, muziek, ICT, beeldende vorming, internationalisering en natuur elke middag geïntegreerd aangeboden. Iedere vier tot zes weken wordt er een nieuw thema opgezet waar al deze vakken een plek krijgen. De uitwerking gebeurt in de klas en op
de leerpleinen.

Aanmelden

Schoolgegevens

Directeur


Peggy Kraakman

Schooltijden

ma - vr
08.30 - 14.15

IKC De Argonauten
Nicolaas van der Laanstraat 25
2013 BL Haarlem
023-7633500

IKC De Argonauten
Nicolaas van der Laanstraat 25
2013 BL Haarlem

indicatie aantal leerlingen
Aantal leerlingen (indicatie)

180

gemiddelde groepsgrootte
Gemiddelde groepsgrootte

27

personeelsleden
Personeelsleden

14

groepen
Groepen

7

kwaliteit
Kwaliteit

basiskwaliteit

Wat maakt IKC De Argonauten compleet

  • Internationalisering. Engels vanaf groep 1 en internationaal georiënteerde lessen en activiteiten (IPC)
  • Gezonde school
  • No nonsens beleid. We besteden de tijd aan het onderwijs en gaan de diepte in. Daardoor maken we andere keuzes voor wat betreft schoolreis en het vieren van feesten
  • Aandacht voor het verschil tussen jongens en meisjes
  • Portfolio. Kinderen en leerkracht houden de ontwikkeling bij in een digitaal portfolio
  • Techniek en moderne media
  • Als kinderen IKC De Argonauten verlaten zijn ze: onderzoekend, oplossingsgericht, sociaal betrokken, zelfstandig, reflecterend, coöperatief en durven ze risico’s te nemen
  • Vijf gelijke schooldagen van 8.30 uur tot 14.15 uur