Martin Luther Kingschool – Plein Oost

Ieder kind op zijn plek

Klimaatneutrale school

De ML Kingschool heeft een bijzonder schoolgebouw. Onze kinderen krijgen les in een klimaatneutrale school. Het dak staat vol met wel 500 zonnepanelen en het binnenklimaat wordt geregeld met opgeslagen warmte. Het gebouw heeft een gymzaal, een leskeuken met vier kookeilanden, een technieklokaal, speelzaal en bibliotheek. Zo creëren we een bijzondere en optimale leeromgeving.

Extra expertise

In ons gebouw zit ook een school voor speciaal basisonderwijs: de Hildebrand. Door de nauwe samenwerking met de Hildebrand delen wij veel expertise met elkaar, van logopedist tot psycholoog. Hierdoor kunnen wij de juiste deskundigheid op de juiste plek inzetten, zodat we uw kind een krachtige leeromgeving kunnen bieden. Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe methoden om het beste uit uw kind te halen.

Positief gedrag beloond

In de hele school gedragen de kinderen en de leerkrachten zich volgens de gedeelde waarden van het Positive Behavior Support-programma: veiligheid, respect, verantwoordelijkheid en plezier. We belonen de kinderen voor goed en prettig gedrag met gekleurde armbandjes. Deze kunnen ze inwisselen voor een groepsbeloning.

Aanmelden

Schoolgegevens

Directeur


Sanne Groot

Schooltijden

ma - vr
08.30 - 14.00

Martin Luther Kingschool – Plein Oost
Van Zeggelenplein 31A
2032 KA Haarlem
023-5352279

indicatie aantal leerlingen
Aantal leerlingen (indicatie)

225

gemiddelde groepsgrootte
Gemiddelde groepsgrootte

22

personeelsleden
Personeelsleden

22

groepen
Groepen

10

kwaliteit
Kwaliteit

basiskwaliteit

Waar staan wij voor

 • Veel aandacht voor een taalrijke leeromgeving
 • Talentontwikkeling van kinderen
 • Leesonderwijs gericht op leesmotivatie van de kinderen
 • Schoolbreed samenwerkend leren
 • Spelenderwijs kleuteronderwijs
 • Het gebruik van iPads
 • Ouder- en kindbetrokkenheid (actieve leerlingen- en ouderraad, informatieochtenden)
 • Culturele uitstapjes (o.a. museumbezoek) voor elke groep
 • Activiteitenaanbod na schooltijd op school
 • Peuterspeelzaal ‘Woelwatertjes’, naschoolse opvang
 • ‘Op Stoom’ en sbo ‘De Hildebrand’ in één gebouw
 • Vijf gelijke schooldagen van 8.30 uur tot 14.00 uur, waarbij we in de pauzes gebruik maken van het voetbalveld op het DSK- terrein
 • Vakleerkracht gymnastiek