Molenwiek Dalton

Met plezier leren en je talenten ontwikkelen

Een fijne plek

Het gevarieerde, uitdagende aanbod maakt dat kinderen gemotiveerd en met plezier leren. Door de heldere structuur en duidelijke regels voelen kinderen zich op hun gemak en kunnen ze zich optimaal ontwikkelen.

Onderwijs op maat

We leggen de lat hoog. Dat doen we door leerlingen in hun ontwikkeling te volgen en voortdurend te kijken wat een kind nodig heeft om verder te groeien. Onze leerkrachten zijn geschoold in het geven van effectieve instructies. Tijdens zelfstandig werken zijn er twee leerkrachten in de klas die extra begeleiding geven. Zo krijgen alle kinderen, ook de snelle leerders, onderwijs op maat en voelen alle kinderen zich succesvol.
Dalton en lifeskills.

De manier waarop je leert is van grote invloed op het resultaat. Door ons daltononderwijs ontwikkelen kinderen zich breed. Ze leren hun talenten kennen, ontdekken hun sterke kanten en hoe die in te zetten om doelen te bereiken. De ontwikkeling van lifeskills zoals samenwerken, effectief communiceren en kritisch denken, zijn ook het resultaat van ons daltononderwijs.

Samen met ouders

We zien ouders als expert in de thuissituatie.
Onze leerkrachten zijn goed in onderwijs geven.
Wij nodigen graag ouders uit om samen met ons de beste onderwijsroute voor hun kind te bepalen.

Aanmelden

Schoolgegevens

Directeur


Irene de Later

Schooltijden

ma - vr
08.10 - 14.00

OBS Molenwiek Dalton
Betuwelaan 2
2036 GV Haarlem
023-5336213

indicatie aantal leerlingen
Aantal leerlingen (indicatie)

470

gemiddelde groepsgrootte
Gemiddelde groepsgrootte

26

personeelsleden
Personeelsleden

36

groepen
Groepen

19

kwaliteit
Kwaliteit

basiskwaliteit

Leren moet leuk en succesvol zijn

  • We werken met een professioneel en hecht team
  • De Molenwiek Dalton is een plek waar je gezien wordt
  • Er zijn ateliers om je talenten verder te ontwikkelen
  • De muzieklessen worden gegeven door een muziekdocent
  • Bij ons is iedereen anders en dat is leuk
  • Onze gymdocent geeft motorische remedial teaching
  • In groep 8 schrijf je zelf de eindmusical
  • We organiseren tutorleren: Oudere kinderen lezen en rekenen met de kleintjes
  • Er is Engelse les voor alle kinderen
  • We bezoeken musea, toneelvoorstellingen en concerten