IKC Zuid-Kennemerland – Locatie Schalkwijk – De Prof. Dumontschool

Kleinschalig passend onderwijs waar je gezien wordt

Samen voor een passend aanbod

De Prof. Dumontschool is een kleine, veilige, veelzijdige school voor speciaal basisonderwijs. Wij bieden kinderen in de leeftijd van 4 – 13 jaar een passende onderwijsplek. We kijken goed naar wat uw kind nodig heeft om zich te ontwikkelen. Zo kan uw kind extra hulp krijgen van onze schoolpsycholoog, de leerkracht speciale leesbegeleiding, van de motorisch remedial teacher, de onderwijsassistent, logopedist en fysiotherapeut. Ouders kunnen ondersteuning krijgen van onze maatschappelijk werker.

Samen voor optimale ontwikkeling

In de eerste maanden van het schooljaar spreken leerkracht en ouders met elkaar af wat ze willen bereiken dat jaar. Zo mogelijk betrekken we de leerling hier ook bij. Dit leggen we vast op een formulier met de mooie naam ontwikkelingsperspectiefplan, ofwel OPP. We spreken dan ook af hoe we daarbij samen kunnen werken, op school en thuis. Enkele keren per jaar bespreken we met u de voortgang. Zo werken we met elkaar aan de optimale ontwikkeling van het kind.

Samen voor onze talenten

De Prof. Dumontschool is een ‘School in de Wijk’. Dat wil zeggen dat we niet alleen activiteiten aanbieden aan kinderen en ouders van onze school, maar ook aan die van andere scholen in de wijk. We organiseren een veelzijdig aanbod samen met Het Muzieklab, Wijkcentrum De Ringvaart, DOCK, Sportsupport en het Wereldkindertheater. Zo helpen we talenten op het gebied van muziek, theater, handvaardigheid en sport verder te ontwikkelen.

Aanmelden

Schoolgegevens

Annet Stroosnijder

Schooltijden

ma - vr
08.30 - 14.15

Vestiging Dumont
Niels Finsenstraat 35
2035CZ Haarlem
023-5332017

indicatie aantal leerlingen
Aantal leerlingen (indicatie)

85

gemiddelde groepsgrootte
Gemiddelde groepsgrootte

15

personeelsleden
Personeelsleden

19

groepen
Groepen

6

kwaliteit
Kwaliteit

basiskwaliteit

Karakteristiek voor de Prof. Dumontschool

  • Een overzichtelijke, kleine school met ongeveer 100 leerlingen en kleine groepen waar elk kind gezien wordt
  • Een goede werksfeer en een gestructureerde aanpak
  • Deskundige medewerkers die oog hebben voor wat elke leerling nodig heeft
  • Veel mogelijkheden om succeservaringen op te doen voor meer plezier in het leren
  • Intensief overleg tussen school en ouders
  • Een veelzijdig aanbod met activiteiten als sport, toneel, handvaardigheid en muziek