IKC Schalkwijk – Vestiging De Satelliet

Kleinschalig passend onderwijs waar je gezien wordt

Wat biedt IKC Zuid-Kennemerland in Schalkwijk?

Wij hebben een aanbod voor kinderen van 2 tot 13 jaar die niet (vanzelfsprekend) in het regulier onderwijs passen. Voor de doelgroep 0 tot 2 jaar werken we samen met partners in de wijk.
Het IKC geeft onderwijs én jeugdhulp op maat. Kinderen krijgen het onderwijs dat ze nodig hebben om zo goed mogelijk te kunnen leren. Maar ze krijgen ook extra aandacht en steun als ze dat nodig hebben om zich op school, thuis en op straat prettig te voelen en goed met volwassenen en andere kinderen samen te leven. Als de tijd bij ons voorbij is, doen we onze uiterste best om ieder kind naar de beste plek te laten gaan die er voor haar of hem is.

Hier gaan we voor!

Het IKC is een veilige en positieve school waar ieder kind graag komt en waar het kan leren en groeien.

  • vergroten van de kansen van leerlingen in Haarlem e.o. om volwaardig in de samenleving van vandaag en die van morgen te kunnen meedoen
  • helpen van de kinderen om hun individuele talenten te ontdekken, benutten en vergroten
  • geloven in een samenleving waarin iedereen kan meedoen op een manier die past bij de eigen mogelijkheden; daarom krijgen kinderen die het ergens anders niet gered hebben op ons IKC opnieuw een kans. Of twee. Of drie als dat nodig is. We laten kinderen niet los.
  • stimuleren van een positief zelfbeeld bij de kinderen. Ieder kind is bijzonder en verschillend. Daarom kijken we bij ieder kind naar de mogelijkheden en behoeften die het heeft. We stimuleren het zelfbeeld het zelfvertrouwen en de positieve weerbaarheid van elk kind. Alleen dan kan een kind het beste uit zichzelf halen.

Samen Sterker

Ga je mee dan gaan we samen 

Samen redden we het wel 

Samen hebben we het goed 

Ik wacht wel even als dat moet.  

Wouter Stips 

Dit gedichtje geeft mooi kort aan hoe we willen werken in ons IKC: onderwijs, jeugdzorg samen aan de slag voor onze kinderen. Dit alles doen we samen met de ouders. We zijn bondgenoten. Samen met hen proberen het kind een veilige, positieve en gestructureerde leef- en leeromgeving te bieden.  “Samen sterker“ is onze lijfspreuk!

 

Aanmelden

Schoolgegevens

Directeur


Schooldirectie:
Saskia Bruschke (directeur),

Joost Bakker, Thea Jongbloed (locatiedirecteuren)

Schooltijden

ma - vr
08.30 - 14.15

Vestiging De Satelliet
Albert Schweitzerlaan 8
2037 RS Haarlem
023-5333236

indicatie aantal leerlingen
Aantal leerlingen (indicatie)

85

gemiddelde groepsgrootte
Gemiddelde groepsgrootte

15

personeelsleden
Personeelsleden

19

groepen
Groepen

6

kwaliteit
Kwaliteit

basiskwaliteit

Karakteristiek IKC Zuid-Kennemerland in Schalkwijk

  • 2 locaties met kleine groepen waar elk kind gezien wordt
  • Een goede werksfeer en een gestructureerde aanpak
  • Deskundige medewerkers die oog hebben voor wat elke leerling nodig heeft
  • Veel mogelijkheden om succeservaringen op te doen voor meer plezier in het leren
  • Intensief overleg tussen school en ouders
  • Een veelzijdig aanbod met activiteiten als sport, toneel, handvaardigheid en muziek