Ter Cleeff

Een veilige plek voor maximale ontwikkeling

Veiligheid

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school. Pas als je je veilig voelt, kom je tot leren. Veiligheid is de basis van ons onderwijs. Hier gebruiken we de KANJER-methode voor. De kinderen leren positief over zichzelf en de ander denken.

Uitdaging aan meerbegaafde kinderen

Er zitten veel kinderen op de Ter Cleeff die heel goed kunnen leren. 70% van onze leerlingen stromen uit naar een school voor HAVO/VWO. Daarom werken wij met drie niveaus tijdens de instructie en de verwerking. De kinderen met verkorte instructie mogen compacten (= niet alle opdrachten maken), verbreden (meer van hetzelfde onderwerp) en verdiepen (moeilijker over hetzelfde onderwerp). Kinderen met bovenmatige intelligentie, kunnen in aanmerking komen voor de plusgroep (= de Spingroep).

Kunst en Cultuur

Kunst en cultuur zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. We werken samen met het Muzieklab. Vanaf groep 5 krijgen de kinderen gedurende tien weken les van vakdocenten. Van samen een strijkorkest vormen tot eigen remixen maken, van popsongs tot het spelen in een band. Eén keer per jaar wordt een groot, schoolbreed project georganiseerd waardoor de school vier weken op z’n kop staat. Tot slot bezoeken we met de leerlingen musea en verschillende voorstellingen, zoals toneel, muziek en film.

Samen creatief

Ook de eigen creatieve ontwikkeling vinden we belangrijk op Ter Cleeff. Hierbij is zowel de techniek als het sociaal emotionele element belangrijk. Kinderen leren zich te uiten in bijvoorbeeld een tekening, drama, koken, druktechniek of houtbewerken.

Aanmelden

Schoolgegevens

Directeur


Tom Spits, Denise Weijers

Schooltijden

Groep 1 t/m 6
ma, di, do, vr*
8.30 - 15.15
wo 8.30 - 12.15

Groep 7 en 8
ma, di, do, vr
8.45 - 15.00
wo 8.45 - 12.30

* vrijdag groep 1 t/m 4
tot 12.00

OBS Ter Cleeff
Santpoorterplein 28
2023 DN Haarlem
023-5261492

indicatie aantal leerlingen
Aantal leerlingen (indicatie)

750

gemiddelde groepsgrootte
Gemiddelde groepsgrootte

29

personeelsleden
Personeelsleden

56

groepen
Groepen

28

kwaliteit
Kwaliteit

basiskwaliteit

Ter Cleeff, gewoon een goede school

 • Woensdagmiddag vrij (1 t/m 8) en vrijdagmiddag vrij (1 t/m 4)
 • Samen met peuterspeelzaal De Speeldoos en VSO, TSO en BSO Schuylenburght op weg naar een IKC (Integraal Kind Centrum) in één gebouw
 • Engels vanaf groep 1
 • Projecten rond Islam, Boeddhisme, Hindoeïsme,
 • Jodendom en Christendom vanaf groep 6
 • Humanistisch Vormend Onderwijs (HVO) wordt aangeboden vanaf groep 3
 • Veel aandacht voor leerlingen die net iets meer zorg nodig hebben
 • Een leerlingenraad omdat we leerlingen serieus nemen
 • Grote betrokkenheid van ouders
 • In een fantastisch mooi gebouw met een eigen gymzaal
 • 750 leerlingen en daardoor 56 medewerkers waardoor er veel kwaliteit aanwezig is
 • We volgen de ontwikkeling van de kinderen op de voet met een observatiesysteem in de groepen 1-2 (KIJK) en een leerlingvolgsysteem vanaf groep 3 (Cito)