Van Voorthuijsenschool

Speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen

Meer mogelijkheden door speciale benadering

Op de Van Voorthuijsenschool bieden wij speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. We versterken de ontwikkeling en het leren van onze leerlingen door uit te gaan van hun mogelijkheden. Wij houden rekening met allerlei factoren die het leren belemmeren. We bieden onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen in de leeftijd van vier tot en met achttien jaar. Door onze speciale benadering kan elk kind zijn of haar talenten zo goed mogelijk ontwikkelen.

Zo zelfstandig mogelijk

Op de Van Voorthuijsenschool werken specialisten die ruime ervaring hebben met leerlingen die naast zeer moeilijk lerend bijvoorbeeld ook een stoornis hebben in het autistisch spectrum of het syndroom van Down. We richten ons onderwijs zo in, dat deze leerlingen met passende ondersteuning optimaal kunnen functioneren in de maatschappij. Dat wil zeggen: zo zelfstandig als mogelijk. Het versterken van zelfstandigheid en communicatie heeft daarom bij alle leeractiviteiten een hoge prioriteit.

Naast onderwijs en zorg aan onze eigen leerlingen biedt de Van Voorthuijsenschool kennis en begeleiding aan scholen in het reguliere en speciaal basisonderwijs en zorginstellingen in de regio.

Uitdagend en opbrengstgericht

Onze leerlingen stimuleren wij door veel aandacht te besteden aan structuur op het gebied van activiteit, ruimte, tijd en communicatie. Op die manier bieden we onderwijs dat niet alleen passend is, maar ook uitdagend en opbrengstgericht.

Aanmelden

Schoolgegevens

Directeur


Martine Joustra

Schooltijden

Haarlem
ma - vr 8.45 - 14.30
Hoofddorp
ma - vr 8.45 - 14.15

Locatie Haarlem SO/VSO
Prof. Eijkmanlaan 1
2035 XA Haarlem
023-5335939

Locatie Hoofddorp
Anne Franklaan 22
2135 HA Hoofddorp

indicatie aantal leerlingen
Aantal leerlingen (indicatie)

171

gemiddelde groepsgrootte
Gemiddelde groepsgrootte

13

personeelsleden
Personeelsleden

68

groepen
Groepen

15

kwaliteit
Kwaliteit

basiskwaliteit

We werken planmatig aan de volgende punten

  • De kwaliteit van ons onderwijsaanbod
  • Ontwikkelingsperspectieven en uitstroommogelijkheden
  • Onze pedagogisch didactische aanpak
  • Heldere regels en afspraken over gedrag
  • Samenwerking met ouders bij het onderwijs aan hun kind
  • De deskundigheid van ons personeel
  • Onze omgang met de verschillen
  • Praktische en gevarieerde instructie en begeleiding
  • Afstemming en samenhang tussen school-, groeps- enĀ leerlingenniveau