Thema
Innovatiebeurs

Een bijdrage leveren aan de innovatie van het onderwijs is één van de ambities van Spaarnesant. In 2019 kregen medewerkers de kans vernieuwende ideeën voor te dragen voor een innovatiebeurs. Het budget (maximaal € 2.000 per idee) kon worden besteed aan materiaal, literatuur, scholing of ambulante tijd. Zes medewerkers kregen een geldbedrag om hun project daadwerkelijk uit te voeren. Op de Hannie Schaftschool ging Jelle Hageman direct aan de slag om houten plantenbakken te maken voor de nieuwe ontdektuin. “Achter de school is een betegelde buitenruimte waar soms een kind een balletje trapt, maar verder niemand komt”, vertelt Hageman, die tien jaar in een bloemenwinkel stond voordat hij meester werd. “Daar gaan we een circulaire ontdektuin maken. We zaaien eetbare planten en bloemen, vangen regenwater op, zetten plantenbakken in de schaduw of juist in de volle zon en vullen ook een paar bakken met zand, stenen of houtsnippers. Alles in overleg met de kinderen, want het project gaat pas leven als het echt hún tuin wordt.”

Daniël Ponsen ontving een innovatiebeurs om zijn website bouwsteentjesindeklas.nl verder te ontwikkelen. Hij vult de site met modules die kinderen uit groep 6, 7 en 8 aan de hand van Lego helpen bij het rekenen. “Lego is ontzettend waardevol in het onderwijs”, weet Ponsen uit ervaring. “Vooral voor kinderen die moeite hebben met meetkunde. Een model van Lego kun je letterlijk van alle kanten bekijken, dus hoeven ze geen mentaal plaatje te maken van een plattegrond of aanzicht. Dat helpt hun rekenprestaties te verhogen.” Met de beurs kon Ponsen de server opzetten, Legosteentjes aanschaffen en een klein deel van zijn uren declareren. Als fulltime leerkracht van groep 8 op De Peppelaer kan hij alleen in zijn vrije tijd aan de website werken. Zodra de hele site live is, wil hij dozen met bouwsteentjes samenstellen en inspiratiebijeenkomsten organiseren voor collega’s van Spaarnesant.

De Parel gebruikte de innovatiebeurs om 20 medewerkers (leerkrachten, logopedisten en onderwijsassistenten) te trainen in de LOeS-werkwijze. LOeS staat voor Lees Ontwikkeling en Spelling: een nieuwe manier om kinderen die niet of nauwelijks spreken te leren lezen. “Er bestond geen leesmethode voor deze kinderen”, vertelt logopedist Anjo Heijman, “omdat het lastig toetsen is als je hen niet kunt verstaan. Met communicatie-ondersteuning als een spraakapparaat of Nederlands met gebaren lukt dat nu wel.” Tijdens de cursus werd de LOeS-werkwijze gekoppeld aan de leesmethode van De Parel en voor elk kind een individueel programma gemaakt. Heijman is bijzonder enthousiast. “Je ziet de kinderen groeien. Het mooie is ook dat we het schoolbreed aanpakken en in één moeite door de samenwerking tussen leerkrachten en logopedisten verbeteren. Zonder de beurs was LOeS beperkt gebleven tot het kamertje van de logopedist.”