Thema
Nieuwe scholen / IPC

Twee nieuwe scholen telt Spaarnesant, en ieder jaar worden die weer een groep groter. IKC De Argonauten groeide in haar vierde jaar tot de combinatiegroep 5/6, de Cruquiusschool begon het schooljaar 2019/20 met haar allereerste groep 3. Een fantastisch avontuur, noemt locatieleider Mariëlle Witteman dat. Starten met groep 3 betekende onder meer keuzes maken in de methodes voor lezen, schrijven en rekenen. Het team koos breed georiënteerde methodes en borduurde daarmee voort op de eerdere keuze voor het International Primary Curriculum (IPC). Ook IKC De Argonauten hanteert het IPC-onderwijs. IPC gaat uit van een digitaal leerplan, duidelijk omschreven leerdoelen en overkoepelende thema’s (units) waarin zowel de creatieve als zaakvakken gecombineerd aan bod komen. Dit onderwijs kent een vast patroon van kennis oogsten, leervragen stellen, informatie zoeken en antwoorden vinden door samenwerken. “De kinderen leren op een onderzoekende manier met thema’s om te gaan”, vertelt Witteman, “en worden daardoor eigenaar van hun eigen leerproces. Dat is het mooie van een nieuwe school opbouwen: wij hebben alle ruimte om vernieuwende keuzes te maken en kunnen belangrijke onderwerpen in het huidige onderwijslandschap vanaf de basis vormgeven. Eigenaarschap is zo’n onderwerp. Onze leerlingen luisteren niet naar een leerkracht die vooral aan het zenden is, maar beantwoorden actief hun eigen leervraag.”

IKC De Argonauten is een paar jaar verder in IPC en gebruikt meer units dan de Cruquiusschool. Het team volgt elk jaar trainingen en inspiratiebijeenkomsten om het onderwijs te verdiepen en één leerkracht volgde de opleiding tot IPC-coördinator. “In 2019 zijn we volop bezig geweest met assessment for learning”, vertelt directeur Peggy Kraakman. “Dat zijn de vaardigheden die kinderen leren tijdens het werken aan een thema, zoals samenwerken of feedback geven, ontvangen en gebruiken. Door die vaardigheden te benoemen, beseffen kinderen waar ze staan en wat ze nog moeten leren. We onderscheiden drie fases: ik ben het aan het leren, ik kan het met hulp en ik kan het zelf.” Om de voortgang te monitoren heeft het team het afgelopen jaar Mijn Rapportfolio geïmplementeerd, een digitaal instrument waarin de leerkracht samen met de kinderen hun vorderingen bijhoudt. “We geven geen cijfers, omdat we meer waarde hechten aan het leerproces dan aan het eindresultaat. We rekenen kinderen niet af op de dingen die ze niet kunnen.” In 2019 is Kraakman voor een dag per week aangesteld als clustermanager bij Op Stoom, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang binnen IKC De Argonauten. De samenwerking kwam daardoor in een stroomversnelling. “De lijnen zijn nu nog korter en de IPC-units kunnen we gemakkelijk doortrekken. Dat biedt het hele IKC veel voordelen en kansen.”