Thema
Talentfluisteren

Talentfluisteren, de methode van Luk Dewulf voor talentontwikkeling bij kinderen, verwerft steeds meer terrein binnen Spaarnesant. De Zuidwester en de Hannie Schaftschool werden in 2019 officieel Talentfluisteraarschool: alle leerkrachten voltooiden de opleiding. “In eerste instantie volgden een collega en ik de trainingen Talentfluisteraar en Bruggenbouwer”, vertelt Christa Dingerdis, leerkracht op de Hannie Schaftschool. “Maar de rest van het team werd zo enthousiast van onze verhalen en de resultaten van de eerste talentgesprekjes met leerlingen, dat we besloten er met z’n allen voor te gaan.” Sinds september 2019 wordt het talentfluisteren ingezet. Wat sprak het team zo aan? Dingerdis: “De methode past bij het Positive Behavior Support (PBS), dat wij al jaren op school gebruiken. En het sluit goed aan bij de manier waarop wij met onze leerlingen omgaan. We zoeken altijd naar verbinding. Samen met de kinderen op zoek gaan naar hun talenten – wat doe je graag, waar krijg je energie van – dat is het mooiste wat er is.” Tijdens een schooldag maakt het team van de Hannie Schaftschool volop gebruik van de inzichten die het talentfluisteren oplevert. Bijvoorbeeld om te bedenken wat een kind helpt als het moeite heeft met een opdracht of blijft hangen in een (negatieve) emotie. “Waar we voorheen intuïtief handelden, hebben we nu woorden om te benoemen wat er gebeurt”, zegt Dingerdis. “Dat geeft de kinderen zelfvertrouwen en maakt ze weerbaar. We merken ook dat zij er oprecht plezier in hebben. Ze benoemen uit zichzelf talenten bij andere kinderen en vragen elkaar steeds vaker ‘vond je dit leuk om te doen?’”

Op De Zuidwester neemt het talentfluisteren ook een hoge vlucht. De leerkrachten zijn dagelijks, ieder op eigen wijze, bezig de methode te verweven met het reguliere onderwijs. De teamscholing was een logisch vervolg op de herijking van de visie in 2018. Leerkracht Sharon Rijnbeek: “Daarin komen kernwaarden naar voren als plezier, zelfkennis, vertrouwen, ruimte, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. We wilden meer de persoonlijke kant van de leerlingen belichten en hierdoor het kindbeeld zo compleet mogelijk krijgen. Het talentfluisteren helpt hier goed bij.”

De methode wordt schoolbreed ingezet. In alle jaarlagen spreken leerkrachten de kinderen in dezelfde taal aan op dezelfde talenten. Het team ontvangt elke week een memo met ideeën voor inspirerende werkvormen, motiveert elkaar en maakt gebruik van het talentfluisternetwerk binnen Spaarnesant. Een werkgroep waarborgt de doorgaande lijn binnen de school. Zijn de eerste resultaten al merkbaar? “Voorzichtig”, beaamt Rijnbeek. “Doordat wij de kinderen goed in hun kracht kunnen zetten, bouwen ze veerkracht op. Ze worden zich meer bewust van hun talenten, herkennen het verschil met competenties en dat laat de kinderen stralen. Ze maken ook vaker gebruik van elkaars talenten, net als wijzelf trouwens binnen het team.”