Thema
Waarderend leiderschap

In 2020 vervingen alle scholen van Spaarnesant de traditionele functionerings- en beoordelingsgesprekken door een nieuwe gesprekkencyclus. Daarin kijkt de medewerker samen met de leidinggevende en collega’s naar wat goed gaat en waar hij of zij plezier aan beleeft en energie van krijgt. Dit ‘waarderend perspectief’ is geïnspireerd op het Talentfluisteren, dat binnen Spaarnesant een hoge vlucht neemt. ‘We hebben inmiddels 150 tot 200 talentfluisteraars in huis en drie officiële kindertalentfluisteraarscholen’, vertelt stafdirecteur Mariëtte ten Oever. ‘Het effect is voelbaar. Kinderen zitten lekkerder in hun vel en ontwikkelen zich beter. Dat wilden we ook voor onze medewerkers. Zo staat het immers in de Koers: medewerkers worden ondersteund door een ontwikkelings- en mensgericht personeelsbeleid.’

De oude gesprekkencyclus bestond uit functionerings- en beoordelingsgesprekken aan de hand van digitale vragenlijsten. In de 360 graden feedback vinkten de directeur en enkele collega’s aan wat je wel of niet goed deed en daarna ging het gesprek over je verbeter- en ontwikkelpunten. Ten Oever: ‘Terwijl niet iedereen overal even goed in hoeft te zijn. Natuurlijk moet elke leerkracht het vak beheersen, aan de basiskwaliteit valt niet te tornen, maar vervolgens bereik je samen meer als je teamleden in hun kracht zet. En dat doe je door talenten te benoemen en te ontwikkelen.’

Na een succesvolle pilot werd de nieuwe gesprekkencyclus over alle scholen uitgerold. Medewerkers organiseren nu bij voorkeur zelf collegiale consultaties en ontwikkelgesprekken met hun leidinggevende. De functionerings- en beoordelingsgesprekken bestaan ook nog. ‘Als nieuwe medewerkers een vaste aanstelling krijgen of er vraagtekens zijn over de basiskwaliteit van een leerkracht keren we terug naar de formele cyclus van functioneren en beoordelen, zegt Ten Oever. ‘Zo weten we zeker dat het proces goed doorlopen wordt.’

De bedoeling was dat alle schooldirecteuren een training Waarderend leidinggeven zouden volgen, maar dat werd vanwege de coronamaatregelen deels uitgesteld tot 2021. Veertien directeuren zijn getraind, de rest kreeg met een lezing, een workshop en het boek Mijn baas kiest voor mijn talent van Luk Dewulf voldoende tools om aan de slag te gaan. Hun waarderend leiderschap beperkt zich niet tot de gesprekkencyclus. ‘Het gaat ook over kansen bieden’, legt Ten Oever uit. ‘Faciliteren en enthousiasmeren. Medewerkers stimuleren een opleiding te volgen, taken geven die bij hen passen, goede samenwerkingen creëren. En zelf het voorbeeld geven door te blijven leren.’ De ervaringen uit 2020 zijn in ieder geval positief. ‘Het blijkt heel zinvol om met elkaar in gesprek te zijn over talenten, want die bleven vaak onderbelicht. Maar als je ze eenmaal herkent en benut, voel je wat er met je gebeurt. Daar heeft de hele organisatie profijt van.’