Thema
Unitonderwijs

Heterogene groepen met twee of drie leerjaren in plaats van reguliere klassen: dat is unitonderwijs. De Zuiderpolder startte het schooljaar 2019/20 met deze nieuwe manier van lesgeven om de kwaliteit van het onderwijs voor de leerlingen te verbeteren. “Onze populatie is enorm gevarieerd, zowel in niveau als in gedrag”, vertelt directeur Ursela van den Born. “Vier of vijf niveaus binnen één groep zijn geen uitzondering.” In 2019 zette De Zuiderpolder extra formatiegelden in om een onderzoeksgroep te vormen die het unitonderwijs verkende en het team begeleidt bij de uitwerking en implementatie. “We hebben het systeem tijdens studiedagen zelf inhoudelijk vormgegeven. Daardoor wordt het echt gedragen door het hele team.”

In het unitonderwijs krijgen de leerlingen eigen weekroosters en werken ze groep doorbroken op verschillende werkplekken in de school. Telkens krijgt één groepje instructie van een leerkracht, terwijl de rest onder leiding van een onderwijsassistent zelfstandig werkt. De Zuiderpolder startte het eerste schooljaar met groepjes van vijf of zes leerlingen uit twee jaarlagen. In 2020 wordt dat uitgebreid naar ongeveer tien leerlingen uit drie jaarlagen. “Om de motivatie hoog te houden”, gaat Van den Born verder, “beperken we het zelfstandig werken tot 30 minuten per ronde en wisselen we het af met onderwijsspelletjes als woordenschat, automatiseren of constructie. Hiervoor hebben we aanvullende middelen aangeschaft. In 2020 gaan we ons oriënteren op lesmethoden die beter bij het unitonderwijs passen.”

Bijkomend voordeel van het nieuwe systeem is dat De Zuiderpolder ermee kan inspelen op het lerarentekort. Van den Born legt uit: “Elke unit heeft drie stamgroepen, en daarmee formatieplekken voor drie leerkrachten, terwijl er minimaal twee leerkrachten nodig zijn voor de dagelijkse instructie. Valt de derde leerkracht uit, door ziekte of tekort, dan kan de stamgroep eenvoudig gekoppeld worden aan een onderwijsassistent.”