Voor- en vroegschoolse educatie

Op klaarvoordestarthaarlem.nl kun je veel informatie vinden over voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Maar wat is VVE eigenlijk en waarom is het goed voor je kind?

De ontwikkeling van je kind kun je extra stimuleren door hem/haar naar een VVE-locatie te laten gaan. Op onze peuterspeelzalen / een aantal van onze basisscholen werken wij met VVE-programma’s. Dit zijn speciale speel- en leerprogramma’s waarin extra aandacht is voor de (taal)ontwikkeling van het kind. Onze VVE-scholen werken intensief samen met VVE-peuterspeelzalen en -kinderdagverblijven in Haarlem. In het voorschoolse traject worden kinderen goed voorbereid op de stap naar de basisschool. In de groepen 1 en 2 van onze VVE-scholen krijgt het VVE-programma een vervolg, zodat je kleuter een goede start kan maken in groep 3.

Meer weten? Ga dan naar klaarvoordestarthaarlem.nl. Op deze site kun je ervaringen van andere ouders lezen. Ook vind je er een overzicht met VVE-scholen bij jou in de buurt en tips voor thuis.

Klaar voor de Start