Werken bij Spaarnesant

Stichting Spaarnesant is een openbare stichting voor primair onderwijs in de gemeente Haarlem. Spaarnesant heeft 26 scholen, 21 zelfstandige basisschoollocaties, 3 speciale basisscholen en 2 scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs. Spaarnesant is de werkgever van circa 850 medewerkers.

Spaarnesant is een middelgrote onderwijsorganisatie met door de breedte van het onderwijsaanbod een scala aan kennis binnen de organisatie. Het is een professionele organisatie waarin scholen elkaar versterken door kennisuitwisseling en samenwerken op vele terreinen vanuit de principes van een lerende organisatie.

De directeuren binnen Spaarnesant zijn integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de uitvoering van het beleid. Dit betreft personeel, financiƫn, kwaliteitszorg en organisatie. Op de beleidsterreinen worden zij ondersteund door het stafbureau. De directeuren krijgen en nemen volledige verantwoordelijkheid (voor de inzet van mensen en middelen) om de koers te varen. Het bestuur steunt de directeuren in het volgen van een eigen koers, stimuleert de school zich te blijven ontwikkelen en stimuleert om kennis en ervaring te delen met andere directeuren van Spaarnesant. De scholen van Spaarnesant zijn nauw verbonden met elkaar; door gezamenlijke kwaliteitsborging, het benutten van elkaar expertise en gezamenlijke innovatie. Gezamenlijk leveren zij een bijdrage aan het stichtingsbeleid en de uitvoering daarvan.

De directeuren maken onderdeel uit van het directeurenoverleg dat maandelijks bijeenkomt.

Spaarnesant investeert veel in de ontwikkeling van leerlingen, het onderwijs, de directie en de medewerkers. Het personeelsbeleid (Human Resource Development) is gericht op goede ontwikkel- en doorstroommogelijkheden voor medewerkers. Wij streven naar een toekomstbestendige organisatie met een optimaal leervermogen zodat wij adequaat en flexibel kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen. Wij maken hiervoor veel ruimte voor ontwikkeling en groei. Binnen de scholen vertaalt zich dit naar zowel persoonlijke ontwikkeling als naar team- en schoolontwikkeling. Er gaat dan ook speciale aandacht naar de ontwikkelgesprekken vanuit een waarderend perspectief. Wij leggen de focus op plezier, talent en kracht.