WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

De WNT is van toepassing op Spaarnesant. Het voor Spaarnesant toepasselijke bezoldigingsmaximum
is in 2020 € 170.000. Dit is gebaseerd op 13 complexiteitspunten, wat resulteert in een indeling in bezol- digingsklasse E voor het onderwijs. De indeling van de rechtspersonen of instellingen over de bezoldi- gingsklassen gebeurt op basis van drie generieke instellingscriteria, te weten a) de gemiddelde totale baten per kalenderjaar, b) het gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten en c) het gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren. Deze instellingscriteria bieden een weergave van de zwaarte van de functie van de topfunctionaris, gebaseerd op functiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de criteria een indicatie van de complexiteit van de betreffende bestuursfunctie. Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de score op die schaal volgt een aantal complexiteitspunten.

Voor Spaarnesant gelden de volgende bezoldigingsmaxima.

Bestuurder Bezoldigingsmaximum
WNT norm: klasse E: 13-15 € 170.000
Voorzitter raad van toezicht: € 25.500
Leden raad van toezicht: € 17.000

Bezoldiging in 2020

Bestuurder

Dhr. M. Elkerbout € 152.606

Raad van toezicht

Voorzitter mw. J. Koch € 10.613
Lid dhr. D. Dohmen € 3.500
Lid dhr. H. Tulner € 6.038
Lid mw. S. Schoonhoven € 5.718
Lid dhr. J. Streefkerk € 4.542
Lid mw. E. Kroezen € 4.542
Lid mw. E. Sweet € 4.542

 

Meer informatie

Verdere details en toelichting staan beschreven in onze jaarverslagen. Deze kunt u via onderstaande links downloaden.