Zet je in voor goed openbaar onderwijs

Word jij of ken jij een nieuw GMR-lid?

Ben je op zoek naar een uitdagende rol in het basisonderwijs en wil je graag meedenken over het beleid binnen Spaarnesant? Dan zijn wij op zoek naar jou! Of wellicht ken jij iemand?

Als lid van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) word je de stem van de ouders en/of leerkrachten en voeg je waarde toe aan het beleid van Spaarnesant. Je krijgt de kans om ideeën te toetsen en een bijdrage te leveren aan goed beleid.

Meld je nu aan voor de GMR of Download de functieomschrijving

Wat doet de GMR?

GMR Spaarnesant regelt zaken op bestuursniveau en is overkoepelend bij de scholen betrokken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bepaalde regelingen voor het personeel, de begroting, het bestuursformatieplan of onderwerpen als passend onderwijs en werkdruk. De GMR behandelt onderwerpen die niet alleen nu van belang zijn, maar ook voor de komende jaren. De GMR kan bij dit soort beslissingen al van tevoren meedenken en waar nodig toetsen.

De volgende scholen zijn al vertegenwoordigd: De Cruquius, Ter Cleeff, De Kring, IKC Schalkwijk, IKC De Argonauten, De Parel, De Wijde Wereld, De Zuidwester en de Piramide en een vertegenwoordiger van het stafbureau van Spaarnesant.

Wat wij je vragen

De GMR bestaat uit leerkrachten en ouders van Spaarnesant scholen en vergadert zes keer per jaar op een dinsdagavond. Er zijn drie inhoudelijke commissies (financiën, personeel en kwaliteitsambitie) die de adviezen voorbereiden. In de vergaderingen worden beslissingen genomen.

De voorbereiding bestaat uit het lezen van en actief meedenken over vergaderstukken en je verdiept je bij voorkeur in nieuwe ontwikkelingen binnen het (basis)onderwijs.

GMR-lid ben je voor een periode van vier jaar. Voor leerkrachten geldt dat zij in hun taakbeleid 60 uur op jaarbasis krijgen om het GMR-werk te kunnen doen.

Een maatschappelijk doel

Wij zoeken zowel representanten vanuit de scholen en actief betrokken ouders/verzorgers, die van hersenkrakers houden en die zich graag inzetten voor een mooi maatschappelijk doel: het geluk van onze kinderen op school.

De GMR van Spaarnesant bestaat uit 12 betrokken leden; zes personeelsleden (de personeelsgeleding) en zes ouders/verzorgers (de oudergeleding).

Word jij onze nieuwe aanwinst in de GMR?

Wil jij meedenken op tactisch en strategisch niveau over de ontwikkeling binnen Spaarnesant en de hierbij aangesloten scholen? Dat kan bij de GMR! Meld je aan!

“De GMR is een essentieel orgaan in de besluitvorming”
Eveline Kroezen, Voorzitter raad van toezicht
Lees het verhaal van Eveline

“Na 6 jaar dacht ik te stoppen, maar ik miste het toch wel dat meedenken“
Manon van Zalen-Wiesenhaan, GMR-lid
Lees het verhaal van Manon

“Ik vind het leuk en interessant om mee te denken over wat goed onderwijsbeleid is”
Saskia Kooijman, GMR-lid
Lees het verhaal van Saskia

“Kracht van samenwerking tussen bestuur en GMR”

Het bestuur van Spaarnesant hecht grote waarde aan de samenwerking met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Het is voor ons belangrijk om al in een vroeg stadium de inbreng van ouders en personeel mee te kunnen nemen in ons beleid en te toetsen of ons beleid aansluit bij hun perspectief.

De waarde van de medezeggenschap zit vooral in die toetsing: de wetgever heeft immers beoogd te waarborgen dat in het beleid voldoende rekening gehouden wordt met het perspectief van ouders en personeel door de GMR adviesrecht en instemmingsrecht te geven op een groot aantal terreinen.

We hebben in het recente verleden een aantal keren met succes een beroep gedaan op de GMR om met ons mee te denken, ook als we beleidskeuzes maken die spannend of eigenzinnig zijn. Daarmee versterkt de medezeggenschap Spaarnesant als vooruitstrevende onderwijsorganisatie.

Aanmeldproces

Download de functieomschrijving

Wil je solliciteren, stuur dan een email vóór 1 maart 2024 naar GMR.spaarnesant@spaarnesant.nl. Laat graag weten hoe en wanneer we je telefonisch het beste kunnen bereiken.

Wil je een GMR-vergadering bijwonen om te zien of het iets voor je is, neem dan contact op met David Nieuwenhuizen, voorzitter en GMR-lid namens de oudergeleding.