Speciaal (voortgezet) onderwijs

Naar school gaan zoals iedereen

Alle leerlingen hebben mogelijkheden. Voor kinderen die zeer moeilijk leren door een verstandelijke beperking, lichamelijke beperkingen hebben of langdurig ziek zijn bieden we onderwijs, revalidatie en zorg aan op onze scholen voor speciaal onderwijs. Op de Van Voorthuijsenschool doen we dit voor leerlingen met een verstandelijke beperking vanuit Haarlem en Hoofddorp. Op De Parel wordt onderwijs aangeboden aan leerlingen met lichamelijke beperkingen en langdurig zieke leerlingen.

Meer mogelijkheden door speciale benadering

Beperkingen vragen om hulpmiddelen en een speciale benadering, zodat de talenten van de leerling zo goed mogelijk worden ontwikkeld. We richten ons onderwijs zo in, dat de leerlingen – nu en in de toekomst – optimaal kunnen functioneren in de maatschappij op hun eigen niveau, met passende ondersteuning. Dat wil dus zeggen zo zelfstandig als voor deze individuele leerling mogelijk is.

Aanmelding en toelaatbaarheidsverklaringen

Wij zijn aangesloten bij diverse samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Om in aanmerking te komen voor een plaats op onze scholen is een toelaatbaarheidsverklaring via het samenwerkingsverband nodig.

We helpen je graag verder

Op onze scholen krijg je deskundige hulp bij het verkrijgen van een toelaatbaarheidsverklaring en bij het invullen van de benodigde formulieren daarbij. Wij verzorgen samen met je de aanmelding en adviseren je ook over de aanvraag van een beschikking en voor welke categorie: I, II of III. Dit gebeurt op basis van onze ervaring met het afgeven van eerdere toelaatbaarheidsverklaringen en in samenspraak met het samenwerkingsverband van je woonplaats. Voor meer informatie over de samenwerkingsverbanden waar onze scholen het meest mee samenwerken en afstemmen:

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Haarlemmermeer
Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland

Meer informatie? Kom langs, je bent welkom!

Via onze websites www.voorthuijs.nl en www.deparelhaarlem.nl is al veel informatie te vinden over onze scholen voor speciaal onderwijs. Daar vind je ook diverse informatieve filmpjes en onze schoolgidsen die een goede indruk geven van de scholen. Maar de beste indruk krijg je natuurlijk door persoonlijk langs te gaan bij een van onze scholen. Je kunt ons via de schooladministraties benaderen voor een afspraak. Je bent van harte welkom!