Duurzaamheid

Bij het uitvoeren van onze maatschappelijke onderwijstaak is ook duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt voor Spaarnesant. Binnen onze mogelijkheden richten wij ons op een duurzame bedrijfsvoering. Hierbij ligt de focus onder meer bij de huisvesting van onze scholen en het energiebeheer. Verder vindt afvalverwerking gescheiden plaats en besteden onze scholen veel aandacht aan duurzaamheid in het onderwijs. Alle Spaarnesant scholen beschikken over energiezuinige installaties waarbij gebruik wordt gemaakt van centrale inkoop van energie en opgewekte zonne-energie bij liefst negen schoolgebouwen. Een deel daarvan is mede gefinancierd met subsidie van de Provincie Noord Holland.

Gezond klimaat

Een andere belangrijke doelstelling van Spaarnesant is het bereiken van een gezond klimaat in alle schoolgebouwen met minimaal Frisse Scholen Klasse C (<1200ppm). Hiermee worden gezondheidsklachten voorkomen als de CO2-concentratie te hoog is. De meeste scholen van Spaarnesant voldoen aan deze norm c.q. uiterlijk in 2019.

Green Deal Scholen

Doel van de Green Deal Scholen is om de totstandkoming van een duurzame leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs te versnellen. De Green Deal Scholen helpt schoolbesturen en gemeenten om energiezuinige, gezonde en betaalbare scholen te realiseren. Spaarnesant is vanwege ons duurzaamheidsbeleid gevraagd ambassadeur te worden van de Green Deal Scholen.

Een gezond klimaat in alle schoolgebouwen met minimaal Frisse Scholen Klasse C (<1200ppm).

Gezond klimaat

Bij liefst negen schoolgebouwen van Spaarnesant wordt energie opgewekt door zonnepanelen.

Zonne-energie

Alle Spaarnesant scholen beschikken over energiezuinige installaties waarbij gebruik wordt gemaakt van centrale inkoop van energie.

Energiezuinige installaties