Missie en visie

Missie

Spaarnesant is een open onderwijsinstelling die staat voor maximale ontplooiing van al haar leerlingen. De scholen van Spaarnesant  bieden de leerlingen een passend onderwijsaanbod en vinden het belangrijk dat zij gelukkig zijn op school. Leerlingen van Spaarnesant maken goed voorbereid en met zelfkennis en zelfvertrouwen hun volgende stap in het onderwijs en in de maatschappij.

Visie

De stichting Spaarnesant staat uiteraard voor goed onderwijs op al haar scholen. Het bestuur geeft de scholen ruimte om zich in hun keuzes te richten op wat zij het beste aanbod voor hun leerlingen vinden. Er zijn ook gezamenlijke uitgangspunten voor goed onderwijs die gedragen worden door alle scholen, opdat alle leerlingen zich ontwikkelen tot goed voorbereide en positieve deelnemers aan de samenleving.

De kern van de onderwijsvisie van Spaarnesant is dat alle scholen staan voor een ontwikkelingsgericht leerklimaat, met als belangrijkste herkenningspunten:

  • goede leeropbrengsten zijn het resultaat van een positief leer- en leefklimaat op school zodat kinderen met plezier naar school komen, met zelfvertrouwen uitdagingen aangaan en de lat voor zichzelf hoger durven te leggen, gesteund door hoge verwachtingen die worden uitgesproken;
  • de school deelt de verantwoordelijkheid voor het leerproces zoveel mogelijk met ouders en leerlingen;
  • de school stemt het onderwijs samen met ouders en leerlingen af op de onderwijsbehoeftes van de leerlingen;
  • de school geeft de leerlingen een goed inzicht in hun individuele ontwikkeling en deelt dat inzicht regelmatig met ouders.

Lees hier het missie-visiedocument van Spaarnesant.

Missie Visie document

Video missie / visie

Downloads

Missie-visie

Download

De ambities van Spaarnesant

Wil je meer weten over de ambities van Spaarnesant? Lees dan verder in ons koersdocument “Koers 2017-2020”.