Missie en visie

Missie

Spaarnesant is een open onderwijsinstelling die staat voor optimale ontplooiing van al haar leerlingen. De scholen van Spaarnesant bieden de leerlingen een passend onderwijsaanbod en vinden het belangrijk dat zij gelukkig zijn op school. Leerlingen van Spaarnesant maken goed voorbereid en met zelfkennis en zelfvertrouwen hun volgende stap in het onderwijs en in de maatschappij.

Visie op onderwijs en kwaliteit

In de kern vinden we het belangrijk dat de scholen door Spaarnesant worden ondersteund om goed onderwijs voor hun leerlingen te bieden. De scholen verschillen in aanbod en context. Daarom vinden we het belangrijk dat de scholen het vertrouwen hebben daar zelf dagelijks de juiste keuzes in te maken, vanuit hun pedagogische opdracht. Met elkaar borgen de scholen basiskwaliteit door een stevig systeem van (collegiale) audits. Met elkaar hebben we – naast de basiskwaliteit- drie ijkpunten geformuleerd die we gezamenlijk voor alle scholen belangrijk vinden:

  • we werken aan het bestrijden van ongelijke kansen;
  • we werken aan goed onderwijs voor alle kinderen, waar mogelijk in het reguliere onderwijs en – als dat beter past – in goed specialistisch onderwijs;
  • we vinden het belangrijk dat scholen steeds goed samenwerken met ouders en verzorgers om de beste ontwikkelmogelijkheden voor de kinderen te creëren.

De maatschappelijke opdracht van openbaar onderwijs

Als organisatie voor openbaar onderwijs in Haarlem ziet Spaarnesant ook een rol voor zich weggelegd in het aanjagen van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor goed onderwijs voor alle kinderen in de regio in samenwerking met onze partners. Dat doet Spaarnesant door zich hiervoor in alle mogelijke overleggen en structuren in de regio in te zetten en daar ook aandacht te geven aan de strategische ijkpunten, met name kansen en inclusie.

Visie op besturen

Spaarnesant is actief lid van Leve het onderwijs, een groep schoolbesturen die zich inzetten voor werken vanuit de bedoeling van onderwijs: goed onderwijs voor alle kinderen komt tot stand door de scholen zoveel mogelijk de professionele ruimte te bieden om zich daar mee bezig te houden. Ons Kompas geeft daarin richting, maar vooral ook heel veel ruimte. Verder spant Spaarnesant zich in om scholen zoveel mogelijk te ontzorgen op het gebied van alle activiteiten die niet rechtstreeks met kwaliteit van onderwijs en mensen te maken hebben (zoals onderhoud, huisvesting, ICT, financiën etc.) en te ondersteunen met expertise op de kerntaken van de scholen: onderwijs en personeelsbeleid.

Video Spaarnesant Kompas

https://vimeo.com/701148386

Downloads

Missie-visie

Download

De ambities van Spaarnesant

Wil je meer weten over de ambities van Spaarnesant? Lees dan verder in ons Kompas “Kompas 2022-2025”.